--- Image caption ---

SIDA continuă să fie o provocare globală pentru sănătate și dezvoltare, dar există motive să ne simțim încurajați în Ziua mondială de combatere a SIDA. Până în iunie 2017, 20,9 milioane de persoane, sau 57% din 36,7 milioane de persoane care trăiau cu HIV, au avut acces la un tratament antiretroviral. Deşi fiind un motiv de sărbătoare, tema Zilei Mondiale de combatere a SIDA din acest an - „Sănătatea mea, dreptul meu" - atrage atenția asupra celor 15,8 milioane de persoane care încă nu au acces.

Din păcate, inegalitățile profunde persistă în ceea ce privește accesul la îngrijire medicală. Terminarea epidemiei de SIDA, ca o amenințare de sănătate publică, este posibilă dacă vom  asigura calitatea serviciilor de bază să fie disponibile, la prețuri accesibile și tuturor. Toată lumea are dreptul de a lua decizii cu privire la sănătatea lor, de a fi tratată cu demnitate, respect și fără discriminare și de a avea acces la serviciile necesare pentru a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate.

Comisia Globală privind HIV și Legea, convocată de PNUD în numele Programului comun al ONU privind HIV / SIDA (UNAIDS), a adus argumente convingătoare privind rolul legii și al drepturilor omului în promovarea dreptului la sănătate în contextul HIV. Raportul Comisiei arată importanța abordării contextului mai larg al vulnerabilității și inechităților, evidențiind astfel importanța solidarității, egalității în fața legii, protecția legii, accesul la justiție și combaterea stigmatizării și a discriminării ca blocuri fundamentale ale unui sistem de răspuns eficace la HIV.

Agenda 2030 se bazează în mod explicit pe demnitatea umană, incluziune și solidaritate. Angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă ne vorbește în mod direct cu multe din lecțiile despre HIV și este un angajament din partea țărilor de a aborda inegalitățile și marginalizarea care împiedică oamenii să-și realizeze întregul potențial. Fără a realiza dreptul la sănătate, va fi dificil să se realizeze multe dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Numai prin valorificarea simțului de urgență și a angajamentului față de demnitatea umană, sănătatea și incluziunea pe care am văzut-o în primele zile ale epidemiei HIV, vom atinge obiectivul de a stopa SIDA ca o amenințare la adresa sănătății publice și vom respecta promisiunea Agendei 2030.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD