O declaraţie comună de Ziua internaţională a drepturilor omului, 10 decembrie 2017, din partea directoarelor executive ale UNFPA și UN Women și administratorului PNUD

Oamenii se nasc liberi și egali în drepturi și demnitate. Acesta e un principiu fundamental înscris în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948.

Pe 10 decembrie, în urmă cu aproape 70 de ani, Naţiunile Unite au adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prima afirmare internaţională a „celor mai înalte aspiraţii ale oamenilor obișnuiți”, incluzând „promovarea respectului universal și grija față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului” și „… a unei lumi în care oamenii se vor bucura de libertatea cuvântului și a credinței, de libertatea de frică și libertatea voinței”.

În această zi dedicată Drepturilor Omului, ultima din campania globală 16 zile de activism împotriva violenţei bazate pe gen, reiterăm legăturile profunde dintre libertatea de frică, libertatea voinței și eliminarea violenței bazate pe gen și spunem: E timpul să oprim valul de violențe împotriva femeilor.  

Mișcările tot mai multe, ale femeilor, dar și ale bărbaților, pentru ca abuzurile sexuale să fie pedepsite și pentru a face înțelese suferințele provocate de acestea, ne-au arătat că odată cu conştientizarea vine și hotărârea de a schimba lucrurile. Iar odată unitatea scopului atinsă, vine și puterea de a înfăptui schimbarea.

Declaraţia pune accentul pe integrarea eforturilor tuturor, inclusiv ale „tuturor oamenilor și tuturor organelor din societate” în vederea garantării respectării acestor drepturi. Noi recunoaştem valoarea cetăţenilor de rând care fac lucruri extraordinare – femei și bărbaţi care își asumă riscul de a proteja drepturile și accesul la justiţie, a societății civile și a instituțiilor mass-media care amplifică aceste apeluri și care depun atât de multe eforturi ca să încurajeze Guvernele să respecte cele mai înalte standarde.

În întreaga lume, în toate ţările, femeile și fetele încă se mai luptă să-și exercite pe deplin drepturile omului, uneori chiar să fie văzute ca ființe umane depline. Violența împotriva femeilor și fetelor este, probabil, cea mai evidentă manifestare a dezechilibrelor profunde de putere care persistă în societate, a deficienţelor și a limitărilor care le caracterizează, afectând cele mai marginalizate grupuri de persoane, mai ales în vremuri de criză, când vulnerabilitățile ating apogeul, iar protecția drepturilor – colapsul. Apărarea drepturilor femeilor și fetelor înseamnă înţelegerea consecinţelor și abordarea lor holistică.

În lume, una din trei femei a fost agresată fizic sau sexual, de cele mai multe de un partener intim. Aproape 750 milioane de femei și fete care trăiesc astăzi au fost măritate înainte să împlinească 18 ani, iar peste 200 de milioane au suferit mutilări în zona genitală. Peste 70% dintre victimele globale ale traficului sunt femei și fete, iar trei din patru femei și fete traficate sunt exploatate sexual. Asta trebuie sa înceteze.

Astăzi, noi, șefii executivi ai PNUD, UNFPA și UN Women, facem un apel pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor și pentru garantarea tuturor drepturilor, inclusiv a drepturilor legate de reproducere, pentru toate femeile de pretutindeni.

Noi ştim ce trebuie făcut. Egalitatea, nediscriminarea, participarea și responsabilitatea au fost consacrate în declaraţie drept principii esenţiale pentru garantarea exercitării depline de către femei a drepturilor omului. Aceasta presupune eforturi pentru abrogarea a mai mult de 155 de legi discriminatorii pentru femei și promulgarea de noi legi prin care să le fie asigurată egalitatea și abilitarea. Aceasta presupune concentrarea asupra prevenirii violenţei prin colaborarea cu judecătorii, cu poliţia și bărbații, cu organizațiile de femei și cu grupurile de tineri în vederea eliminării stereotipurilor și atitudinilor discriminatorii. Aceasta presupune servicii de sprijin pentru supraviețuitorii violenței, inclusiv spații sigure și consiliere psihologică în contexte umanitare și în situaţii de vulnerabilitate. Împreună, vom ajunge la milioane de femei și fete, bărbaţi și băieţi, afirmând că violența sexuală și violența bazată pe gen sunt inacceptabile, că ele au consecinţe grave atât pentru societate, cât și pentru potenţialul fiecăruia dintre noi.  

De asemenea, ONU abordează problema prin noi abordări intersectoriale care aduc speranță. În luna septembrie, am sprijinit lansarea iniţiativei Spotlight, un efort de colaborare cu Uniunea Europeană pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor până în 2030, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Un accent deosebit în cadrul acestei iniţiative se pune pe violența în familie, violența sexuală și violența bazată pe gen, practicile dăunătoare, femicidul, traficul de ființe umane și exploatarea prin muncă. Datorită acestei iniţiative, noi colaborăm cu sectorul public și cel privat pentru consolidarea legilor și asigurarea implementării lor, transformarea normelor sociale care stau la baza acestor abuzuri și care le perpetuează și susţinerea abilitării femeilor.

Lansând un apel pentru ca toți oamenii să se bucure de drepturi egale, Declarația Universală a Drepturilor Omului a pus bazele unei lumi fondate pe drepturi și șanse egale pentru femei, bărbați, fete și băieți. În Agenda de Dezvoltare Durabilă se intenţionează atingerea acestui rezultat în mai puţin de 13 ani. Conceptul său central de a nu lăsa pe nimeni în urmă este, în cele din urmă, un angajament în favoarea titularilor de drepturi și o obligaţie importantă pentru cei responsabili. Iată de ce va trebui să colaborăm cu toții pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt puse în aplicare pe deplin, astfel încât toți să se poată bucura de ele.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD