Eradicarea sărăciei – 17 octombrie 2017

17.10.2017

Tema din acest an pentru Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei, "Răspuns la apelul de a pune capăt sărăciei: o cale către societăți pașnice și favorabile incluziunii", sărbătorește aniversarea a 25 de ani de la fondarea acestei zile internaționale și ideea ei de bază: că foamea, lipsa educației și violența nu sunt inevitabile. Sărăcia extremă poate fi eradicată.

Am făcut progrese impresionante în ceea ce privește eradicarea sărăciei în ultimele două decenii, însă, în ciuda progresului fără precedent al nivelului bunăstării globale și al dezvoltării umane, creșterea inegalităților și sărăcia persistentă reprezintă în continuare provocări critice în întreaga lume. Una din 10 persoane din lume trăiește cu mai puțin de 1,90 dolari pe zi, în timp ce opt persoane din lume au o avere egală cu cea deținută de jumătate din populația globală.

Adoptarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă cu doi ani în urmă oferă o ocazie unică de a aborda această problemă. Primul Obiectiv de Dezvoltare Durabilă, ODD 1, ne provoacă să eradicăm sărăcia în toate formele sale, de pretutindeni, până în 2030.

Aceste forme pot include foametea și malnutriția, accesul limitat la educație și alte servicii de bază, discriminarea socială și excluderea, precum și lipsa participării la luarea deciziilor.

Agenda 2030 este o agendă universală de dezvoltare care recunoaște pentru prima dată că oamenii săraci trăiesc atât în țările nedezvoltate, cât și în cele bogate și că acțiunile întreprinse într-o parte a lumii pot avea consecințe profunde și extensive într-o altă parte a lumii. Agenda recunoaște că națiunile depind una de cealaltă și trebuie să colaboreze pentru a rezolva cele mai dificile provocări globale.

Eradicarea sărăciei necesită o creștere economică incluzivă și durabilă. Aceasta înseamnă stimularea sectoarelor economice unde lucrează cei săraci; investiții în infrastructura socială și fizică de calitate în care ei locuiesc; și asigurarea nivelurilor minime esențiale ale serviciilor de bază pentru sănătate și educație, accesul la apă sigură și canalizare în aceste zone. De asemenea, aceasta înseamnă abordarea factorilor care stau la baza tulburărilor și conflictelor civile și abordarea tensiunilor ce cresc în jurul resurselor naturale limitate de care depind persoanele afectate de fenomenul sărăciei.

Pentru ca oamenii să se ridice din sărăcie și să rămână în afara ei, sistemele de protecție socială bine concepute pot fi instrumente solide pentru a proteja grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate împotriva șocurilor, cum ar fi vremea severă, pandemiile și crizele economice care îi pot împinge spre sau întoarce înapoi în sărăcie.

În această Zi Internațională pentru Eradicarea Sărăciei, să sărbătorim succesul acelor națiuni care au contribuit pentru ca mulți să scape de acest fenomen și să ne asumăm eradicarea sărăciei în timpul generației noastre.

Achim Steiner

Administrator PNUD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD