Mesaj comun de Ziua Mondială a Învățătorilor 2017: Învățarea liberă și abilitarea învățătorilor

05.10.2017

Învățătorii reprezintă sursa vigorii fiecărei societăți - oferind copiilor, tinerilor și adulților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și valorifica potențialul.

Însă, în întreaga lume, prea mulți profesori nu au libertatea și sprijinul de care au nevoie pentru a-și face meseria, care e atât de importantă. Aceasta este tematica Zilei Mondiale a Învățătorilor din acest an - "Învățarea liberă și abilitarea învățătorilor" - prin acest motto reafirmăm rolul în societate al profesorilor și recunoaștem provocările cu care se confruntă mulți dintre ei, peste tot în lume.

A fi abilitat în calitate de învățător înseamnă a avea acces la o pregătire de înaltă calitate, la salarii echitabile și la oportunități continue de dezvoltare profesională. De asemenea, înseamnă a avea libertatea de a sprijini dezvoltarea curriculei naționale - și autonomia profesională pentru a alege cele mai potrivite metode și abordări care permit o educație mai eficace, mai incluzivă și mai echitabilă. Mai mult, înseamnă că este capabil să predea în siguranță și securitate în perioadele de fluctuație politică, instabilitate și conflicte.

Însă, în multe țări, libertatea academică și autonomia profesorilor sunt sub presiune. De exemplu, la nivelurile de învățământ primar și gimnazial din unele țări, sistemele stricte de responsabilitate au pus presiuni asupra școlilor cu privire la rezultatele testelor standardizate, ignorând necesitatea de a asigura un curriculum care să răspundă diverselor necesități ale studenților.

Libertatea academică este esențială pentru profesori la toate nivelurile de învățământ, fiind critică pentru profesorii din învățământul superior, fiind indispensabilă pentru capacitatea lor de a inova, de a explora și de a rămâne la curent cu cele mai recente cercetări pedagogice. La nivel terțiar, cadrele didactice sunt adesea angajate pe un termen determinat și în regim de urgență. Aceasta, la rândul său, poate duce la precaritatea locurilor de muncă, la scăderea perspectivelor de creștere în carieră, la creșterea volumului de muncă și la micșorarea salariilor - toate acestea pot restrânge libertatea academică și submina calitatea educației pe care profesorii o pot oferi.

La toate nivelurile de educație, presiunea politică și interesele de business pot reduce capacitatea profesorilor de a preda într-o manieră liberă. Profesorii care trăiesc și lucrează în țări și comunități afectate de conflicte și instabilitate se confruntă adesea cu provocări mai mari, printre care creșterea intoleranței, a discriminării și a restricțiilor legate de cercetare și predare.

Acest an marchează aniversarea a 20 de ani de la Recomandarea UNESCO din 1997 privind statutul cadrelor didactice din învățământul superior, care completează Recomandarea UNESCO / ILO din 1966 privind statutul profesorilor. Împreună, aceste instrumente constituie principalul cadru de referință privind drepturile și responsabilitățile profesorilor și educatorilor. Ambele subliniază importanța autonomiei cadrelor didactice și a libertății academice în construirea unei lumi în care educația și învățarea sunt cu adevărat universale.

Pe măsură ce lumea colaborează pentru a realiza viziunea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, apelăm la partenerii noștri din guverne, din sectorul educațional și privat să se angajeze să crească profesioniști în domeniul educației cu o calificare înaltă, apreciați și abilitați. Aceasta reprezintă calea de urmat pentru realizarea ODD nr. 4, care prevede o lume în care fiecare are acces la educație de calitate și oportunități  de învățare pe tot parcursul vieții.

Aceasta înseamnă asigurarea unor condiții de muncă decente și a unor salarii echitabile pentru toți profesorii, inclusiv la nivel terțiar. Aceasta înseamnă asigurarea instruirii și dezvoltării cadrelor didactice. Înseamnă creșterea numărului de cadre didactice de calitate, în special în țările cu un număr mare de cadre didactice neinstruite. Aceasta înseamnă eliminarea restricțiilor inutile privind cercetarea și predarea și apărarea libertății academice la toate nivelurile educaționale. Și nu în ultimul rând, înseamnă ridicarea statutului profesorilor din întreaga lume într-un mod care să onoreze și să reflecte impactul pe care îl au asupra unei societăți.

În această Zi a Învățătorilor din lumea întreagă, pledează pentru abilitarea lor de a învăța liber, astfel încât, la rândul lor, fiecare copil și fiecare adult să fie liber să învețe - în beneficiul unei lumi mai bune.

 

Irina Bokova, Director general, UNESCO

Guy Ryder, Director general, Organizația Mondială a Muncii

Anthony Lake, Director executiv, UNICEF

Achim Steiner, Administrator, PNUD

Fred van Leeuwen, Secretar general, Education International

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD