Declarația Delegației Republicii Moldova la cea de-a doua reuniune ordinară a Comitetului Executiv al PNUD/UNFPA/UNOPS Programul de Țară al PNUD pentru 2018-2022

08.09.2017

Domnule Președinte,

Vreau să mulțumesc Directorului Regional pentru Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente pentru prezentarea programului de țară pentru Republica Moldova. Acest document este rezultatul unui proces național incluziv de consultare și încorporează prioritățile curente de dezvoltare ale țării.

Guvernul Republicii Moldova are o relație excelentă și o cooperare strategică cu PNUD la toate nivelele de guvernare și cu toate cele trei puteri în stat. Noi recunoaștem receptivitatea echipei de țară privind evoluțiile naționale și regionale și abilitatea sa de a alinia integral activitățile sale cu necesitățile de dezvoltare ale țării, precum și cadrul de politici național pentru o dezvoltare și creștere durabilă. Relația strânsă și alinierea priorităților noastre este demonstrată de faptul că Guvernul Republicii Moldova oferă o cotă semnificativă de finanțare pentru programele PNUD prin cofinanțare – atât din partea autorităților centrale, cât și a celor locale.    

Cooperarea noastră a realizat foarte multe până-n prezent. În primul rând, apreciem accentul pus de PNUD pe mobilizarea locală și susținerea pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în satele și orașele mici prin dezvoltarea infrastructurii locale. Susținerea inițiativelor ca Crowd funding Guvern 24 oferă o vitalitate mai mare pentru metodele alternative de finanțare pentru dezvoltare și implicare a comunităților la nivel local.

În al doilea rând, Guvernul apreciază intervenția PNUD, în parteneriat cu Uniunea Europeană, la promovarea energiei verzi și dezvoltarea infrastructurii de producere a bio-energiei în toată țara. Guvernul și-a asumat angajamentul de a majora cota energiei regenerabile în totalul energiei până la 17% către anul 2020 și noi încurajăm PNUD să exploreze în continuare ideile inovative și parteneriatele care ar contribui la realizarea acestui angajament, inclusiv prin adoptarea noilor tehnologii bioenergetice. Dat fiind faptul că în prezent până la 90% din energia țării noastre este importată, accelerarea tranziției energetice spre o producere și consum durabil, precum și diversificarea surselor, sunt foarte importante.   

Susținem enorm angajamentul PNUD de a îmbunătăți capacitățile de adaptare ale autorităților administrative centrale și locale la schimbările climatice și dezastrele naturale, inclusiv prin elaborarea planurilor spațiale și urbane sensibile la mediu și prin crearea unui laborator inovativ „orașul verde” de dezvoltare a tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon alternative în infrastructura municipală

Oficiul de țară și-a demonstrat în trecut capacitatea sa inovativă prin mai multe inovații. În 2014, a fost creat MiLab – care este un „think-tank” sau incubator experimental al Guvernului și PNUD, care are scopul să dezvolte soluții pentru provocările emergente. Hub-ul este găzduit de Cancelaria de Stat și a înregistrat rezultate destul de interesante folosind metodologiile de design centrate pe oameni pentru a reinventa serviciile publice, elaborând platforme mobile și pe bază de web pentru cetățeni, oferindu-le posibilitatea să raporteze încălcările drepturilor consumatorilor sau care ghidează studenții în alegerea carierei. Cu ajutorul PNUD, putem promova utilizarea mai bună a tehnologiilor informaționale în domeniul guvernării și extinde serviciile și instrumentele disponibile la Centrul de Guvernare Electronică, a cărui fondator este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Vedem inovațiile și industria IT ca un avantaj enorm pentru dezvoltarea țării, îmbunătățirea transparenței, eficienței și consolidarea încrederii la toate nivelele societății.

Noi recunoaștem asistența PNUD la încurajarea reformelor locale pentru implementarea Acordului de Asociere dintre UE și Moldova.  După cum s-a menționat în declarația Directorului Regional, anul trecut a fost adoptată o nouă lege care stabilește cota minimă de 40% de reprezentare a femeilor în ramura executivă și pe listele partidelor, ceea ce este un pas important în asigurarea egalității de gen în guvernare și îndeplinirea standardelor internaționale și ale UE în domeniul participării femeilor în procesul decizional.

PNUD și-a asumat un rol important în coordonarea procesului din numele ONU cu privire la naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Aceasta a implicat susținere la evaluarea Strategiei de Dezvoltare „Moldova 2020”, o misiune comună a ONU și Băncii Mondiale de Susținere a Politicilor, Optimizare și Accelerare (MAPS) efectuată în iulie, un exercițiu de cartografiere a complexității ODD-urilor și un exercițiu de dezvoltare a viziunii de perspectivă, care vor fi folosite în procesul de pregătire a Strategiei noi de Dezvoltare „Moldova 2030”, cu susținere din partea PNUD. Strategia de Dezvoltare „Moldova 2030” va servi drept cadrul de lucru și viziunea principală pentru dezvoltarea țării în anii ce urmează. Prima versiune a strategiei se planifică a fi finalizată în decembrie anul curent.

Ne bucurăm să vedem accentul pus de PNUD pe aspectele de responsabilizare ale programului de țară, precum și angajarea autorităților naționale, elaborând instrumentele principale de planificare și raportare precum și cu scopul de a consolida capacitățile Biroului Național de Statistică în cadrul activității de monitorizare și evaluare.  

Și în cele din urmă, Domnul Președinte, dați-mi voie să reiterez încă o dată susținerea Guvernului pentru programul de țară pentru următorii patru ani. Vom continua să promovăm o relație deschisă și bazată pe încredere cu PNUD, pentru a asigura implementarea sa efectivă și de succes.

Vă mulțumesc.

MISIUNEA PERMANENTĂ A REPUBLICII MOLDOVA PE LÂNGĂ ONU

 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD