Tegegnework Gettu: Declarația cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei

17.05.2017

În acest an, Ziua Internațională împotriva Homofobiei, Transfobiei și Bifobiei (IDAHOT) se axează pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul familiilor în bunăstarea persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI). În esență, tema din acest an pentru IDAHOT vizează două concepte inseparabile: incluziunea și demnitatea umană. Aceste concepte se află, de asemenea, la baza Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care se angajează să nu lase pe nimeni în urmă.

Familiile dețin un rol vital în asigurarea bunăstării prin promovarea condițiilor și oportunităților esențiale pentru dezvoltarea umană. Formele multiple de discriminare care se suprapun, amenințarea cu violența și violența în sine care crește riscul de excludere și excluderea din viața de familie, reduc oportunitățile tinerilor LGBTI, care sunt în continuare marginalizați. De exemplu, înstrăinarea de familie poate duce la performanțe reduse la școală, abandon școlar și la un acces limitat la ocuparea forței de muncă. O astfel de excludere, de asemenea, afectează în mod negativ sănătatea fizică și mentală. Potrivit unei declarații comune privind încetarea violenței și a discriminării împotriva persoanelor LGBTI, semnată de 12 organizații ale Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015, rata sinuciderilor, problemele de sănătate mentală, lipsa de adăpost și insecuritatea alimentației în rândul tinerilor LGBTI, respinși de familiile lor, sunt disproporționat de mari. În plus, în multe părți ale lumii, familiile LGBTI sunt lipsite de recunoaștere legală și se confruntă cu forme multiple de stigmă și de discriminare în viața de zi cu zi.

Inegalitățile și excluderea împiedică dezvoltarea umană durabilă. Tot mai multe studii constată corelația dintre excluziunea socială a persoanelor LGBTI și reducerea Produsului Intern Brut. În conformitate cu Agenda 2030, PNUD susține țările pentru a reduce inegalitățile și pentru a curma excluderea celor rămași în urmă. Aceasta înseamnă sprijinirea țărilor în elaborarea cadrelor juridice și politice care vor pune capăt tuturor formelor de stigmă și discriminare și vor promova drepturile tuturor persoanelor, inclusiv ale persoanelor LGBTI.

În această zi, să ne reînnoim angajamentul față de construirea unei lumi mai juste și favorabile incluziunii, în care bunăstarea, oportunitatea și demnitatea umană există pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele LGBTI și familiile lor.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD