Administratoarea PNUD, Helen Clark: Declarație de Ziua Internațională a Femeii

07.03.2017

În acest an, Ziua Internațională a Femeii este dedicată tematicii Femeia în lumea schimbătoare a muncii: Planeta 50-50 până în 2030. Globalizarea și schimbările tehnologice ghidează această schimbare. Este important ca femeile să fie capabile să reușească în această piață nouă a muncii.

În realitate însă, persistă un decalaj al salariilor la nivel global, femeile câștigând în medie cu 24% mai puțin decât bărbații. Probabilitatea ca femeile să aibă un loc de muncă cu normă întreagă la un angajator este doar de 50% comparativ cu bărbații. Femeile sunt supra-reprezentate în muncile vulnerabile și informale, deseori fără protecție socială și sunt de asemenea reprezentate insuficient în managementul sectorului corporativ și dețin doar 22% din pozițiile de management de top în business.

Sarcina disproporționată de muncă neremunerată este o constrângere pentru femei ca forță de muncă. Se estimează ce femeile prestează munci neremunerate de trei ori mai mult comparativ cu bărbații – de la grija față de copii, de bolnavi și de bătrâni până la cultivare și pregătirea bucatelor.

În comunitățile lipsite de acces prompt la serviciile de bază, investițiile în apă și energia durabilă ar economisi femeilor timpul pe care ele îl petrec în prezent pentru colectarea apei și a combustibilului. Schimbarea stereotipurilor de gen, astfel ca ambii, și bărbații și femeile, să contribuie la munca de îngrijire, este de asemenea importantă în realizarea egalității de gen.

Accesul la noile tehnologii este important pentru femeile din toate societățile: accesul la informații și servicii, inclusiv la cele din sectorului bancar. Fetele ar trebui să fie încurajate să studieze științele, tehnologia, ingineria și matematica, obiecte care deschid multe oportunități, fiind nevoie de un efort corporativ mai mare pentru a promova participarea femeilor și progresul în sectoarele tehnologice.

Din 173 de economii menționate în raportul din 2016 al Băncii Mondiale cu privire la femei, afaceri și drept, cel puțin 155 au cel puțin o lege care discriminează femeile. Există încă țări în care femeile nu au dreptul la divorț, la moștenirea proprietății, să dețină sa sau să arendeze pământ, să aibă acces la credite. Aceasta este o mare constrângere pentru abilitarea economică a femeilor.

Acum este timpul de a soluționa și înlătura barierele din calea egalității de gen în lumea muncii și în toate celelalte sfere. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă îndeamnă ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Asta înseamnă că nicio femeie să nu fie lăsată în urmă, oriunde.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD