Helen Clark: Mesaj cu ocazia Zilei mondiale a conștientizării abuzului asupra vârstnicilor

15.06.2016

Să nu excludem pe nimeni:

Recunoscând supraviețuitorii vârstnici ai violenței bazată pe gen

În cea mai mare parte, discuția despre violența bazată pe diferența pe gen s-a concentrat asupra femeilor și a fetelor de vârstă reproductivă, în timp ce vulnerabilitatea deosebită a violenței bazată pe gen asupra femeilor în etate este adesea trecută cu vederea. Cu toate acestea, în acest an, odată ce a demarat implementarea Agendei 2030 și a angajamentului său de a "nu exclude pe nimeni", comunităţii internaționale i se oferă o oportunitate extraordinară de a recunoaște și de a aborda multiple forme de violență care afectează femeile în vârstă.

Astăzi, Organizația Națiunilor Unite marchează Ziua Mondială a Conștientizării Abuzului asupra Vârstnicilor, ceea ce ne atrage atenția asupra abuzurilor adesea invizibile, violenței și neglijării trăite de persoanele în vârstă, majoritatea femei, din întreaga lume. Abuzul asupra persoanelor în vârstă, definit de Organizația Mondială a Sănătății ca prejudiciile cauzate unei persoane cu vârsta peste 60 de ani printr-o acţiune unică sau repetată, include de fapt violența fizică sau sexuală, abuzul emoțional sau financiar sau neglijarea și abandonul. Ca urmare a impactului cumulativ, pe parcursul vieții, al disparităților bazate pe diferențele de gen, femeile mai în vârstă sunt deosebit de vulnerabile la astfel de abuzuri.

Această conștientizare este reflectată în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), care reprezintă primul cadru internațional care nu pune o limită de vârstă cu privire la colectarea datelor pentru partenerul intim și violența sexuală. În mod tradițional, se colectau date comparabile la nivel global numai de la femeile de vârstă reproductivă, sau între 15 și 49 ani. Indicatorii ODD cu numărul 5 privind violența împotriva femeilor vor măsura prevalența violenţei din partea partenerului și violența sexuală din partea nepartenerului în rândul celor "de la 15 ani și mai în vârstă", deschizând calea pentru măsurarea experiențelor de violență a femeilor de toate vârstele.

PNUD susține partenerii în prevenirea și abordarea problemei violenței bazată pe gen, astfel avem de muncit mult pentru a răspunde nevoilor femeilor în vârstă, sprijinindu-le  să ducă o viață productivă și creativă.
 
Câteva exemple includ:

  • Lucrul cu Ministerul Sănătăţii pentru a instrui furnizorii de servicii critice, cum ar fi serviciile de violență bazată pe și testarea HIV, pentru a schimba atitudinile stigmatizante care acționează ca bariere pentru femeile în vârstă care au nevoie de acces la asistență medicală;
  • Suportul țărilor pentru a crea sau modifica planurile naționale de acțiuni privind violența împotriva femeilor sau violența bazată pe gen să includă femeile în vârstă ca populație cheie afectată de violență, inclusiv prin adoptarea legilor care incriminează abuzul asupra persoanelor în vârstă sau eliminarea legilor care împiedică pe văduve să moștenească terenuri și proprietăți, astfel fiind mai vulnerabile la abuzuri.
  • Consolidarea capacității comisiilor statistice naționale de a colecta date dezagregate pe vârstă şi gen pentru femeile care au depășit vârsta de 49 ​​de ani.

Nu vom reuși să ajutăm la prevenirea sau să răspundem în mod adecvat la violența pe motive de diferență de gen, ceea ce afectează pe aproape un sfert din populația globală de sex feminin în vârstă, sau de peste de 50 ani, dacă nu recunoaștem și satisfacem nevoile acestei populații. Doar asigurându-ne de faptul că femeile de toate vârstele sunt incluse în toate aspectele legate de dezvoltare și sunt sprijinite ca contribuitori  în familiile lor, comunitățile și națiunile lor, ne vom apropia de realizarea idealului de "a nu exclude pe nimeni."

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD