Helen Clark de Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei

17.05.2016

Ziua internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei din acest an se axează pe creșterea gradului de conștientizare faţă de sănătatea mintală și bunăstarea persoanelor LGBTI - lesbiene, gay, bisexuali, transgender și intersex.

Povara globală a bolilor provocate de tulburările mintale este în creștere. Depresia este principala cauză a dizabilităţii la nivel mondial, alimentând în mare parte apanajul maladiilor. Prevalența pe parcursul vieții a tentativelor de suicid la bărbații homosexuali / bisexuali este de aproximativ patru ori mai mare decât în cazul bărbaților heterosexuali.            

Cercetările au demonstrat, în mod concludent, că persoanele LGBTI manifestă un nivel mai mare, decât cel preconizat, de tulburări psihice. Odată ce drepturile și egalitatea acestor persoane sunt recunoscute, nivelul de tulburări începe să scadă.

Există o recunoaștere sporită la nivel mondial a faptului că orientarea sexuală către același sex, identitatea diversă de gen și de exprimare nu sunt tulburări mintale sau fizice. Cu toate acestea, milioane de indivizi LGBTI din întreaga lume continuă să se confrunte cu stigmatizarea și discriminarea pe scară largă, iar mulți dintre aceștia suferă de violență și opresiune.

Aceasta reprezintă un îndemn la acțiune. Noi putem și trebuie să facem mai mult.

E necesar în continuare să atragem atenția și să luăm măsuri pentru a ne asigura că toți oamenii au dreptul egal de a trăi o viață sănătoasă, fără violență, persecuție, stigmatizare și discriminare. Neacceptarea susținerii drepturilor persoanelor LGBTI, asigurării protecției împotriva abuzurilor și a violenței, are consecințe negative asupra sănătății, bunăstării și dezvoltării acestora.

Declarația Universală a Drepturilor Omului promite o lume care este dreaptă și incluzivă pentru toți. Noi, cei de la PNUD, ne angajăm să reducem inegalitățile și să încetăm excluderea persoanelor LGBTI din societate. Nu vom atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă dacă unele segmente ale societății noastre, datorită modului lor de a fi, sunt tratate ca fiind mai prejos şi inegale cu celelalte.                                                                           

"Nu lăsați pe nimeni în urmă" este un principiu fundamental al Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. Acesta trebuie să includă persoanele LGBTI - pentru o sănătate mai bună, pentru o sănătate mintală mai bună, precum și pentru drepturile omului. 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD