Asigurarea controlului armelor în Europa de Sud-Est atinge un rezultat important, odată cu crearea în Republica Moldova a Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic și a armamentului ușor (AMAU).

Începând cu anul 2002, SEESAC (Centrul de Control a Armelor Mici și Ușoare din Europa de Sud-Est) a inițiat o abordare a controlului AMAU în Europa de Sud-Est, bazată pe coordonarea eforturilor și a resurselor prin intermediul cooperării regionale și al schimbului de informații, pentru a răspunde necesităților guvernelor, urmând totodată tendințele globale. Republica Moldova este parte a acestei abordări încă de la început și SEESAC salută astfel decizia recentă de creare a unei Comisii pentru AMAU.

Comisia nou înființată își propune să coordoneze și să monitorizeze toate eforturile naționale legate de controlul AMAU. Totodată, aceasta consolidează în continuare angajamentele țării ca parte a Planului de Acțiuni al Uniunii Europene privind controlul AMAU și alte angajamente internaționale, cum ar fi Programul de Acțiune al Organizației Națiunilor Unite.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne a fost numit președinte al Comisiei, în timp ce secretarii de stat ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și ai Ministerului Apărării vor fi vicepreședinți. Comisia va include în calitate de membri reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Inspectoratului General al Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Vamal.

Comisia, recunoscând amenințarea utilizării necorespunzătoare a AMAU pentru pacea și stabilitatea internațională, se va concentra pe respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE cu privire la AMAU și controlul munițiilor, inclusiv reglementările privind producția și transportul, gestionarea sporită a surplusului AMAU și muniției  și măsurile de stopare a răspândirii acestor arme. Mai multe informații pot fi găsite în Hotărârea de Guvern cu privire la crearea Comisiei naționale pentru monitorizarea circulației armelor de calibru mic şi a armamentului ușor, disponibilă aici.

Activitățile de cooperare regională ale SEESAC au loc în cadrul Deciziei Consiliului (PESC) 2016/2356 privind diminuarea riscurilor prezentate de AMAU și muniției în Europa de Sud-Est.

Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD