Foto: PNUD Moldova

În parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, PNUD Moldova premiază mărcile comerciale locale implicate în realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, în cadrul concursului „Marca comercială a anului”.

Competiția este la a 15-a ediție, cu un număr total de 1260 companii participante, de-a lungul derulării sale. În acest an, au fost incluse 4 categorii noi de nominalizări, printre care și „Contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă”.

Noua categorie decernează companiile care promovează dezvoltarea durabilă prin reducerea consumului de energie și apă, gestionarea durabilă a deșeurilor, eforturile de retenţie a cadrelor şi alte inițiative relevante.

„Rolul sectorului privat în realizarea Agendei 2030 este unul critic, instrumental și decisiv. PNUD va continua să sprijine sectorul privat în explorarea a noi modalități de implicare pentru promovarea dezvoltării durabile și avansarea prosperității, a păcii și stabilității în Moldova”, susține Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova.

Categoria „Contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă” include premiile „Mercurul de Aur” și Medalia de Aur.

La categoria „Mercurul de Aur” au fost premiate mărcile comerciale LACTIS, PROGRAIN ORGANIC și CONFORT pentru realizări în domeniul eficienței energetice, a siguranței alimentelor și, respectiv, a gestionării deșeurilor.

Medalia de Aur a fost decernată mărcilor comerciale STUDIO WEBMASTER și KARCHER pentru promovarea echipamentului ecologic, susținerea unui stil de viață sănătos în rândul angajaților, eficiență energetică și alte practici în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

„Premiul contează mult pentru noi, căci a fost depusă multă muncă. Am implementat managementul energetic în întreprindere, monitorizăm constant consumul de energie în hale și departamente și intervenim când observăm devieri. Consumul redus duce la cheltuieli mai mici, iar mediul înconjurător are numai de câștigat,” susține Gheorghe Angheluță, Director LACTIS SA.

Categoria „Contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă” a fost lansată în cadrul inițiativei „Implicarea sectorului privat pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul este finanțat de Facilitatea de Investiții pentru Impact a Oficiului Regional PNUD pentru Europa și Asia Centrală.

Inițiativa are ca scop implicarea sectorului privat în schimbul de cunoștințe și mobilizarea fondurilor pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Sunt testate modele inovatoare pentru soluționarea provocărilor-cheie cu care se confruntă oamenii din Republica Moldova, care să aducă beneficii atât antreprenorilor, cât și grupurilor vulnerabile.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiective Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, proteja planeta și asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate.

ONU Moldova susține procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Republica Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să realizeze 106 ținte pentru o viață mai bună.

Persoană de contact: Dumitru Vasilescu, Manager de proiect, PNUD Moldova, tel.: (373 60) 056556, dumitru.vasilescu@undp.org

Icon of SDG 08 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD