--- Image caption ---

Aproximativ 200 de specialiști din sectorul public din 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală discută noi opţiuni de implicare a cetățenilor în dirijarea eforturilor de dezvoltare şi în eficientizarea sectorului public.

„În 2016, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia privind Reforma Administrației Publice, ulterior Planul Național de Acțiuni care include modernizarea serviciilor publice. În viziunea Guvernului, acestea trebuie proiectate și administrate pentru și împreună cu cetățenii, astfel încât să devină accesibile în termeni de infrastructură a instituțiilor publice, costuri, simplitate și claritate“, a remarcat Lilia Palii, Secretara generală a Guvernului Republicii Moldova.

Reprezentanţi  ai organizațiilor guvernamentale,  experți din societatea civilă și mediul academic prezintă la forum  modele noi de prestare eficientă a serviciilor publice. Acestea includ abordări inovatoare din punct de vedere social la  proiectarea, prestarea și monitorizarea serviciilor publice. Ghidată de experiența Georgiei și Estoniei, Republica Moldova optează pentru creșterea eficienței serviciilor sale publice, accesibilitatea şi uşurinţa în utilizare  pentru cetățeni  și business, precum şi reducerea riscurilor de corupţie şi sporirea transparenţei acestora.  În plus, cele mai bune practici din Marea Britanie, Finlanda și Malaezia inspiră Moldova să utilizeze experimentarea ca parte a procesului de elaborare a politicilor și de îmbunătățire a capacității Guvernului în prestarea eficientă a serviciilor publice și în  formularea politicilor calitative.

„Al doilea an de implementare a Obiectivelor Globale denotă clar că asigurarea  unui viitor durabil nu e o simplă provocare. Inovațiile sociale și, în special, Laboratoarele și Unităţile de coordonare, au un rol important în acest efort, deoarece pot genera soluții noi la un nivel și viteză corespunzătoare ambițiilor Agendei 2030. Acestea sunt, de asemenea, platforme bune pentru a implica cetățenii în elaborarea politicilor centrate pe utilizatori și  a face guvernele mai deschise, mai transparente și mai responsabile. Aceasta este ceea ce discutăm astăzi la Forumul Regional pentru Inovații în Guvernare, cu participanți din peste 20 de țări“, a declarat Rastislav Vrbensky, director adjunct al PNUD pentru Europa și Asia Centrală.

Republica Moldova deține experienţă la capitolul inovații în dezvoltare, Laboratorul de Inovaţii Sociale din Moldova (MiLab) - un proiect comun al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Cancelariei de Stat – fiind primul care a pus în practică designul pentru oameni, utilizarea surselor alternative de date și datele generate de cetățeni, aducând beneficii sectorului public.

Totodată, cetățenii vor putea face curând sugestii pe o platformă dedicată îmbunătățirii serviciilor publice în baza experienţei proprii în beneficierea de acestea.  De asemenea, în prezent sunt testate metode alternative pentru recensământul populației, bazate pe colectarea datelor privind consumul de energie electrică. A fost creată  platforma web Imipasa.md, care permite oamenilor să raporteze neregularități pe care le detectează în sectorul public.

În întreaga regiune, cetățenii au mari așteptări în procesul de elaborare a politicilor publice. Cu toate acestea, continuă să existe obstacole în accesul egal al femeilor și bărbaților în calitate de beneficiari de politici și acțiuni ai Guvernelor. Acest lucru înseamnă că Guvernele trebuie să se adapteze și să răspundă acestor cerințe și nevoilor emergente și să stabilească obiective clare de dezvoltare, concomitent monitorizând rezultatele.

Forumul, ce se desfăşoară în zilele de 14-16 noiembrie, va prilejui generarea de noi idei despre de cooperare, facilitând dezvoltarea noilor mecanisme de guvernare electronică.

Despre eveniment: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) au organizat timp de 3 zile „Forumul Regional pentru Inovații în Guvernare: Spre Obiectivele Globale prin guvernare eficientă", în parteneriat cu Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii: http://innoforum.md/

Contact pentru mass-media: Anastasia Radu, Consultantă în comunicare MiLab, tel.: 069 224 240, e-mail: milab.md@undp.org

Europe and Central Asia: 20 countries join forces to use innovation for public service improvements

Icon of SDG 09 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD