38993552592_e425e8d954_k

În cadrul lucrărilor celei de-a XIII-lea ediții a Conferinței Naționale Anticorupție, 14 tineri și tinere au fost desemnați astăzi câștigători ai concursului „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini”. Concursul a fost organizat de Centrul Național Anticorupție (CNA) în parteneriat cu PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Consolidarea funcțiilor de prevenire și analiză a CNA” implementat cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Concursul s-a desfășurat în perioada 12 octombrie – 24 noiembrie și a fost destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ cu profil de arte plastice. Tinerii au fost invitați să ilustreze prin intermediul desenului, într-un mod original și cu impact vizual, cele 12 politici de asigurare a climatului de integritate instituțională, cum ar fi conflictul de interese, favoritismul sau etica profesională a agenților publici etc.  

122 de tineri au participat la cea de-a IV-a ediție a Concursului care au avut o sarcină mai dificilă decât anul precedent și anume de a prezenta viziunea lor asupra fenomenului corupției și să ilustreze într-un mod creativ câte un instrument de politici de cultivare a integrității în instituțiile publice.

„Spre deosebire de edițiile precedente, în acest an concursul a fost organizat în două etape. Astfel, mai întâi tinerii au participat la o sesiune de instruire privind tematicile care vor fi ilustrate în lucrări, organizat de colegii din CNA, după care au realizat schițele lucrărilor în cadrul unui atelier de creație”, a menționat Olga Crivoliubic, Manageră de Proiect PNUD. 

Desenele au fost evaluate de o comisie formată din reprezentanți ai CNA, PNUD și ai mediului artistic.

„Am hotărât să realizez acest desen, deoarece am remarcat în societatea noastră niște nereguli, care trebuie înlăturate. Una din lacunele societății noastre este favoritismul în diferite sfere sociale. Acest fenomen generează practici vicioase în domeniile de o majoră importanță într-un stat. Încă de mici, unii sunt favorizați față de alții.”, a menționat câștigătoarea Antonela Iațco din or. Șoldănești.

Fiecare din cei 14 câștigători ai concursului de desen s-a ales cu o tabletă grafică. Lucrările selectate au fost incluse în Calendarul integrității – 2018, care va fi distribuit autorităților centrale și locale, precum și profesioniștilor din diferite domenii pentru cultivarea spiritului de toleranță zero fată de corupție.

Concursul de desen „Talentul nu ia mită. Integritatea în imagini” este parte integrată a campaniei de sensibilizare și informare publică cu genericul „Integritatea este libertate”. Obiectivul acestei campanii este cultivarea integrității publice și a climatului de zero toleranță la corupție în entitățile publice din țară, prin creșterea încrederii societății în faptul că agenții publici își îndeplinesc misiunea în conformitate cu interesul public, prin încurajarea denunțării actelor de corupție, precum și înlăturarea riscurilor de corupție din entitățile publice cu sancționarea conducătorilor acestora pentru lipsă de integritate profesională și instituțională.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Olga Crivoliubic, manageră de proiect, olga.crivoliubic@undp.org

Drawing contest “Talent does not take bribes. Integrity in images”

Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD