O expoziție de fotografii evidențiază acțiunile UE-PNUD în domeniul adaptării la schimbările climatice în țările din Parteneriatul Estic și Rusia

11.10.2017

Expoziția de fotografii „Un alt unghi de vedere”, axându-se pe acțiunile climatice din țările din Parteneriatul Estic - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia și Ucraina – și Rusia, a fost inaugurată astăzi în Studioul Baxton din Brussels.

Expoziția relevă modul în care ecosistemele intacte, precum mlaştinile, turbăriile, turbăriile permafrostului, pădurile și pășunile ar putea avea un efect pozitiv puternic și cost-efectiv atât asupra atenuării schimbărilor climatice, cât și asupra adaptării la acestea. Aceasta evidențiază activitatea de succes întreprinsă de Clima East, o inițiativă a UE, care ajută aceste țări să se adapteze la schimbările climatice și să utilizeze o abordare bazată pe ecosisteme – care combină dezvoltarea rurală și managementul durabil al terenurilor – pentru a propune soluții centrate pe comunitate pentru schimbările climatice.

“În fiecare din cele opt locații ale proiectului pilot Clima East cooperăm cu lideri comunitari, antreprenori, oameni de știință, reprezentanți ai Guvernului și administrațiilor publice locale, manageri ai ariilor protejate, ONG-uri, bărbați și femei care identifică modalități de a proteja și gestiona mediul, precum și de a dovedi că este posibil de a avea un mediu durabil și de a valorifica beneficiile pentru natură și climă”, a menționat Silvija Kalnins, Coordonatoarea Regională a proiectelor pilot Clima East.

Impactul schimbărilor climatice – cum ar fi secetele sporite și condițiile meteorologice haotice – amenință să submineze câștigurile a câtorva decenii de dezvoltare și să pună în pericol eforturile întreprinse pentru eradicarea sărăciei. Inundațiile din Georgia și secetele severe din Moldova și partea de sud a Ucrainei implică pierderi agricole majore. Armenia are parte de precipitații abundente, pe când Belarus, Azerbaidjan și Rusia se confruntă cu impactul indus de schimbările climatice. Pentru a aborda aceste consecințe, populația din toată regiunea s-a mobilizat pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, pentru a salva vieți și pentru a ajuta comunitățile să facă față acestor provocări. Au fost întreprinși pași fără precedent în mlaştinile şi turbăriile din Belarus pentru a menține carbonul depozitat în siguranță în sol. Georgia dispune de sisteme sofisticate de avertizare timpurie și planuri mai bune de gestionare a pășunilor. În Rusia, Belarus și Ucraina au fost reabilitate 39.650 ha de turbării, care constituie cel mai mare depozit din lume a carbonului de turbărie.

„Din 2011, proiectele pilot Clima East finanțate din fondurile UE au explorat soluții durabile asociate cu dezvoltarea bazată pe nivele reduse de carbon în țările din Parteneriatul Estic și Rusia. Proiectele pilot au demonstrat cum reabilitarea ecosistemelor poate reduce și emisiile gazelor cu efect de seră și în același timp îmbunătăți viețile oamenilor care depind de aceste ecosisteme”, a menționat Lawrence Meredith, Directorul pentru Vecinătate de Est, Comisia Europeană.

Rezultatele pentru inițiativa Clima East:

  • Echivalentul gazelor cu efect de seră pentru 132 milioane tone de CO2 a fost captat sau evitat în următorii 20 de ani prin protecția turbăriilor, pășunilor, pădurilor și altor ecosisteme vitale.
  • Pentru 842.000 hectare de terenuri din șapte țări au fost făcute estimările ciclului carbonului, în baza datelor din monitorizarea în teritoriu a proiectelor pilot.
  • Circa 72.000 hectare de ecosisteme vulnerabile se bucură acum de rezistență îmbunătățită față de schimbările climatice, şi peste 192.000 de persoane din șapte țări se bucură de vulnerabilitate redusă față de impactul negativ al schimbărilor climatice.
  • Peste 93.000 hectare de ecosisteme cheie și cel puțin 57 de specii cheie se bucură fie de amenințări reduse ce țin de climă, fie de o mai bună biodiversitate.
  • Circa 35.000 hectare de noi arii protejate au fost create pentru realizarea obiectivelor ce țin de conservarea biodiversității și peste 1.787.000 hectare din ariile protejate anterioare beneficiază de management îmbunătățit, instruiri și participare a specialiștilor.
  • Rezultatele dezvoltării rurale includ peste 65.000 de persoane care se bucură de beneficii economice directe ale programului Clima East. Adițional, peste 92.000 de persoane dispun de prestații sociale sigure (adică alte beneficii decât prestațiile economice directe) în cadrul a șapte țări participante.
  • În general, 17.700 hectare de terenuri au fost restabilite, asigurate, și-au consolidat serviciile ecosistemelor de apă și utilizarea terenurilor în șapte țări și adițional 12.000+ hectare sunt programate pentru restabilire planificată și/sau activități de consolidare.

Despre Clima East: Clima East este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, care acordă asistență țărilor din Parteneriatul Estic și Rusiei în elaborarea abordărilor pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Cele șapte țări implicate, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia și Ucraina au conlucrat pentru a complementa activitățile de atenuare și adaptare la schimbările climatice în bază de ecosisteme realizate de PNUD, Fondul Global de Mediu și partenerii regionali, precum și inițiativele de la nivel local. Uniunea Europeană a finanțat două componente ale programului Clima East: proiectele pilot care au susținut elaborarea abordărilor bazate pe ecosistem față de schimbările climatice în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia și Ucraina și o componentă de politici care și-a propus drept scop să optimizeze politicile, strategiile îmbunătățite privind schimbările climatice, precum și mecanismele de piață în țările partenere prin susținerea cooperării regionale și îmbunătățirea accesului informațional la politicile, legile și expertiza UE privind schimbările climatice.

Pentru mai multe informații privind proiectele pilot Clima East, vizitați: www.climaeast.eu/clima-east-activities/pilot-projects

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD