PNUD Moldova lansează primul observator de competențe centrat pe tineri pentru a spori rata ocupării

24.05.2017

PNUD Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice lansează primul Observator de competențe, centrat pe tineri și pe implicarea lor activă. Laboratorul inovațional va efectua cercetări și experimente cu privire la ajustarea competențelor cu cerințele pieței muncii, sub-utilizarea competențelor și capacitatea sporită de angajare pentru tinerele femei și bărbați.

Observatorul de competențe a fost lansat la Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru Tineret. “Scopul acestui Observator este de a analiza piața forței de muncă, de a identifica problemele de calificare nepotrivită și de a oferi sprijin pentru politici publice în cazul în care este necesar, pentru a facilita ca tinerii să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii. Observatorul va efectua, de asemenea, mici experimente în materie de politici publice și analiza cum influența schimbul de idei dintre sectorul public și privat poate îmbunătăți situația tinerilor solicitanți de locuri de muncă în Republica Moldova”, a afirmat Dafina Gercheva, Coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Moldova.

Observatorul este primul de acest fel în Moldova și este structurat în două componente cheie:

  1. analiza datelor și politicilor, vor fi elaborate cel puțin 5 documente de politici privind ocuparea tinerilor și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă; analizele vor fi utilizate de cei care elaborează politici, campanii, mediul academic local pentru a promova mai bine angajarea și ocuparea pe cont propriu a tinerilor.
  2. experimentare cu soluții inovative ‘sigure la eșuare’ pentru a stimula angajarea tinerilor; vor fi realizate cel puțin 5 experimente care să determine capacități sporite de angajare, modernizarea modului de reintegrare a șomerilor în câmpul muncii și accelerarea angajării.

Circa 2000 de tineri vor fi antrenați în activitățile Observatorului. Laboratorul va fi amplasat în incinta Institutului Național de Cercetări Economice și va recruta tineri în bază de voluntariat, care vor fi implicați în experimente și activități specifice. Curând va fi disponibilă o pagină web dedicată inițiativei date.

Observatorul de competențe va susține actorii naționali cheie, inclusiv mediul academic, sectorul privat, centrele analitice, asociațiile tinerilor și persoanele cointeresate să contribuie la sporirea nivelului de ocupare a tinerilor.

Laboratorul de asemenea va efectua primul experiment controlat randomizat din Moldova – un instrument de cercetare care va evalua impactul modernizării modului de reintegrare a șomerilor în câmpul muncii asupra vitezei și relevanței ocupării, inclusiv pentru tinerii înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și la agențiile sale teritoriale.

“În cadrul Observatorului, vom iniția câteva experimente și studii, pentru a fortifica competențele tinerilor pentru accesarea pieței muncii, precum și pentru a oferi recomandări de politici în domeniul ocupării tinerilor”, a menționat Olga Gagauz, Vicedirectoarea Institutului Național de Cercetări Economice.

Șomajul în rândul tinerilor este una din cele mai importante preocupări existente pe piața locală a forței de muncă, cu o rată de șomaj de circa 25% (Organizația Internațională a Muncii, 2016). Este alarmant și procentul tinerilor neangajați,  neimplicați în educație sau instruire, de circa 29% în 2015, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică. Fiecare a treia persoană tânără nu este prezentă sub nicio formă pe piața muncii.

Observatorul de competențe a fost constituit în conformitate cu prevederile noii Strategii Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, susținută de PNUD Moldova, cu suportul Fondului Catalitic al Centrului Regional PNUD de la Istanbul și în parteneriat cu ministerele de resort, în special Ministerul Economiei, care este principalul partener național de implementare.

Inițiativa curentă face parte din proiectul "Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local", care-și propune drept scop să promoveze inovațiile în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, prin transferul și absorbția de cunoștințe, tehnologii și comunicare între afaceri. Proiectul derulează din 2014 până în 2017.

Persoană de contact:

Dumitru Vasilescu, Manager de proiect, PNUD Moldova, tel.: (373 22) 839911, dumitru.vasilescu@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD