Spre eliminarea decalajului: abilitarea economică şi implicarea în procesul decizional a femeilor din Moldova

03.08.2015

Activitatea PNUD Moldova în domeniul promovării egalităţii de gen a fost prezentată în Raportul „Spre eliminarea decalajului: O privire de ansamblu asupra rezultatelor PNUD în domeniul egalităţii de gen în Europa și CSI”. Publicaţia prezintă rezultatele-cheie obținute de Oficiile de ţară PNUD în promovarea egalității de gen în 2014 și în primul trimestru al anului 2015.

Raportul surprinde rezultatele obţinute de PNUD Moldova, pe priorități tematice, conform Strategiei privind egalitatea de gen a PNUD pentru 2014-2017:

  • Abilitarea economică - 100 de femei (inclusiv 50 din regiunea separatistă Transnistria), care au urmat cursuri de formare antreprenorială, şi-au deschis propriile afaceri. Rețeaua de centre de consiliere PNUD a sprijinit angajarea directă a 178 de femei, ceea ce reprezintă 69% din oportunitățile de angajare disponibile pentru 2013-2014.
  • Accesul egal la și controlul asupra resurselor economice și de mediu - 12 afaceri conduse de femei au avut acces la finanțare printr-un mecanism de leasing PNUD, menit să sprijine investiţiile în instalații de biomasă, pentru încălzire.
  • Includerea și participarea la luarea deciziilor - PNUD a sprijinit creșterea numărului candidaților femei pe liste de partid, ceea ce a contribuit la creșterea cotei globale a femeilor alese în Parlament la 21%. PNUD a sprijinit introducerea sistemului de e-înregistrare pentru alegători, ceea ce permite colectarea de statistici dezagregate electorale pe gen, ceea ce va asigura identificarea categoriilor de femei dezavantajate, care au nevoie de inițiative de abilitare. PNUD a sprijinit 20 de proiecte pentru a consolida implicarea femeilor în comunitățile locale. Drept rezultat, 11 organizații comunitare nou înființate sunt conduse de femei.
  • Accesul la serviciile de bază: asistență medicală, educație și justiție - PNUD a pledat pentru includerea aspectelor de gen în ghidurile pentru procurorii care investighează cazurile de tortură, astfel încât sistemul judiciar să aibă o înțelegere exhaustivă asupra formelor efective și potențiale de tortură asupra femeilor atunci când efectuează urmărirea penală și oferă sprijin victimelor.
  • Prevenirea crizelor și recuperarea - PNUD a lucrat cu partenerii săi pentru a include dimensiunea de gen în planurile și politicile de reducere a riscurilor în caz de dezastre.

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD