Restabilirea pășunilor din Parcul Național Orhei cu sprijinul Uniunii Europene va contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor din regiune

02.10.2014

Peste 5200 de familii își vor îmbunătăți viața în urma realizării proiectelor de restabilire a pășunilor din regiunea Parcului National Orhei. Photo: PNUD/Nadejda Grosu

Primari ai 12 localități din regiunea Parcului Naţional Orhei au semnat astăzi acorduri de granturi pentru proiecte de restabilire a  35 sectoare de păşuni neproductive cu o suprafaţă totală de 472 ha. Valoarea totală a granturilor, oferite în cadrul proiectului Clima-East, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), este de 185 110 Euro.Contribuția comunităților este estimată la  177 000 Euro.

„Restabilirea păşunilor este o premieră pentru Republica Moldova în ultimii 24 de ani. Prin aceste proiecte, vom spori productivitatea pășunilor care vor contribui la  dezvoltarea socială și economică a localităților din Parcul Național Orhei”, a declarat Ministrul Mediului, Valentina Ţapiş, la ceremonia de înmânare a acordurilor de grant.

Cele 12 proiecte prevăd restabilirea covorului vegetal al păşunilor degradate prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi supraînsămânțarea acestora cu specii furajere de o productivitate înaltă și rezistente la efectele schimbărilor climatice.  Gestionarea eficientă a păşunilor - păşunatul raţional, respectarea capacităţii de păşunat şi a încărcăturii optime, organizarea parcelară a păşunilor şi aplicarea succesiunii în păşunat - va contribui la creșterea productivității acestora de 2,5 ori faţă de nivelul actual și la revigorarea sistemului zootehnic din localităţile rurale. Aceste practici vor putea fi aplicate și în alte regiuni ale Republicii Moldova.  

"Acest proiect susținut de Uniunea Europeană are drept scop să restabilească una dintre cele mai importante zone naturale ale țării - Parcul Național Orhei. Parte a unei inițiative regionale, proiectul va ajuta oamenii din localitățile rurale să facă față provocărilor de adaptare la și reducere a efectelor schimbărilor climatice ", a spus Aneil Singh, Șeful Secției pentru Cooperare a Delegației UE în Republica Moldova.

Parcul Național Orhei ocupă o suprafață importantă de 33,8 mii hectare şi cuprinde 18 comune din patru raioane - Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni. Creat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), acesta reprezintă un model de dezvoltare durabilă prin utilizarea responsabilă a resurselor naturale, conservarea și îmbunătățirea peisajului, biodiversității, serviciilor de mediu și valorilor culturale.

“O gestionare mai bună a resurselor naturale și valorificarea potențialului acestora contribuie la bunăstarea oamenilor. Peste 5200 de familii își vor îmbunătăți viața în urma realizării acestor proiecte", a spus Nicola Harrington-Buhay, Reprezentant rezident al PNUD în Republica Moldova.

Clima-East Moldova face parte din Iniţiativa regională pentru țările din Parteneriatul Estic. Implementat de PNUD, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, proiectul contribuie la elaborarea şi implementarea unor modele de gestionare durabilă a resurselor naturale în Republica Moldova  și la sporirea  capacității ecosistemelor de sechestrare a carbonului, în condițiile riscurilor climatice existente, în același timp păstrând  biodiversitatea și valorile economice.

Pentru informații suplimentare contactați:

Alexandru Rotaru, Manager de Proiect, tel. 022 843 101, alexandru.rotaru@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD