Strategii și planuri de dezvoltare locală și națională analizate din perspectiva mediului

29.07.2014

Proiectul Legii privind evaluarea strategica de mediu discutat la masa rotunda. Foto: UNDP Moldova

Reprezentanți ai ministerelor, autorităților locale, Parlamentului, precum și ai organizațiilor societății civile s-au întrunit astăzi în cadrul unei mese rotunde pentru a discuta Proiectul de lege privind evaluarea strategică de mediu (ESM).

ESM are scopul de a asigura faptul ca efectele asupra mediului și sănătății exercitate de anumite planuri și programe să fie identificate și evaluate în timpul elaborării și înaintea adoptării lor. Acest lucru este realizat prin:

  • determinarea domeniului de aplicare al unui raport de mediu și elaborarea acestuia,
  • antrenarea comunității în activități și consultări publice,
  • luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor consultărilor publice la elaborarea planurilor sau programelor.

Proiectul de lege privind ESM a fost elaborat de Ministerul Mediului, cu sprijinul Secretariatului Convenției CEE/ONU privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo, 1991). Legea are drept scop:

  • asigurarea luării în considerare a aspectelor ce țin de mediu și de sănătate la elaborarea planurilor și programelor strategice;
  • stabilirea unor proceduri clare, transparente și eficace pentru evaluarea strategică de mediu;
  • asigurarea participării publice la evaluarea strategică de mediu.

„Adoptarea legii respective va favoriza aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind ESM și va facilita armonizarea ulterioară a cadrului legislativ național cu cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene”, a declarat dna Valentina Țapiș, ministrul Mediului.

Participanții la masa rotundă organizată de Comisia economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) și PNUD au făcut cunoștință cu aspectele practice ale aplicării ESM în elaborarea planurilor și programelor urbane, și cu rolul ESM în sistemele de evaluare a mediului.

Proiectul de lege va fi pilotat în procesul elaborării Planului urbanistic general al orașului Orhei, iar practicienii, experții de mediu, reprezentanții municipiului Orhei și planificatorii urbani vor fi instruiți cu privire la aplicarea practică a ESM și la rolurile diferitor părți interesate în acest proiect.

Masa rotundă și workshopul sunt organizate în cadrul proiectului „Înverzirea economiilor din Parteneriatul Estic” (EaP GREEN), care este implementat în perioada 2013-2016 de către CEE/ONU, OCDE, PNUM și ONUDI, pentru a sprijini cele șase state membre ale Parteneriatului Estic al Uniunii Europene – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina – în procesul tranziției acestora la o economie verde. Programul este finanțat de Comisia Europeană, cele patru organizații implementatoare și alți donatori.

Informație de contact

Iordanca-Rodica Iordanov, Lider de echipă, Mail: r.iordanov@vox.md

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD