Promovarea ecotehnologiilor în Republica Moldova, discutată în cadrul unei mese rotunde

29.07.2014

Lansarea Studiului "Analiza pieţei instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice". Foto: UNDP Moldova

Republica Moldova trebuie să promoveze educația și informarea ecologică și să ofere facilități fiscale și financiare pentru folosirea tehnologiilor ecologice, ce sporesc eficiența energetică și reduc dependența țării de surse energetice externe. Aceasta este concluzia studiului privind instrumentele financiare disponibile pentru promovarea eco-tehnologiilor, prezentat, astăzi, la Chișinău, în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Mediului în parteneriat cu Proiectul PNUD/GEF pentru promovarea reformei fiscale de mediu.

Studiul întitulat „Analiza pieței instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice” a fost realizat pentru radiografierea situației curente privind folosirea eco-tehnologiilor în Republica Moldova, şi formularea propunerilor pentru schimbarea practicilor de consum de energie în sectorul casnic, transport, industrie şi agricultură, şi de informare mai largă a oamenilor despre beneficiile folosirii eco-tehnologiilor.

Recomandările studiului includ:
-    promovarea cercetărilor științifice în domeniul tehnologiilor ecologice;
-    instruirea continuă a funcţionarilor publici în privinţa folosirii eficiente a surselor energetice în instituțiile publice;
-    campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice privind folosirea eco-tehnologiilor şi a surselor de energie regenerabile;
-    promovarea folosirii ecotehnologiilor în sectorul casnic;
-    subsidierea folosirii echipamentelor și unităților de transport și producție cu consum redus de combustibil.

„Eco-tehnologia – economia ecologică – este domeniul cel mai purtător de inovații în ziua de astăzi, iar cercetarea pentru dezvoltare reprezintă un aspect foarte important al acestui domeniu. Republica Moldova are un mare potențial de utilizare a energiei regenerabile și a soluțiilor oferite de eco-tehnologii. Stimularea fiscală pentru folosirea surselor regenerabile de energie și creșterea bugetului pentru protecția mediului pot ajuta țara noastră să răspundă provocărilor globale de mediu și asigura dezvoltarea durabilă a Moldovei”, a declarat Dorin Dușciac, viceministrul Mediului, în cadrul mesei rotunde.
 
Participanții la masa rotundă au făcut cunoștință cu aspectele practice ale aplicării facilităților fiscale și instrumentelor de încurajare financiară a folosirii eco-tehnologiilor, prezentate în analiza discutată. Recomandările formulate de autorii studiului vor sta la baza elaborării politicilor sectoriale pentru promovarea eficienței energetice și de protecție a mediului ambiant. De asemenea, urmează fi elaborate programe de instruire pentru funcționarii publici privind eficiența energetică și folosirea largă a tehnologiilor ecologice în instituțiile și clădirile publice.

Potrivit managerului Proiectului PNUD/GEF, Mihai Roșcovan, masa rotundă de azi este un prim eveniment din perioada de pregătire a reformei fiscale de mediu. „Proiectul va facilita organizarea altor evenimente și lansarea de produse noi, cum ar fi  studiul privind agricultura organica, studiul privind sistemul taxelor de poluare, dar și reforma sistemului de plăți pentru utilizarea resurselor naturale”, a precizat dl Roșcovan. ”De asemenea, vom avea dezbateri privind proiectul de reorganizarea a Fondului Ecologic Național. Proiectul susține și constituirea cadrului institutional adecvat reformei fiscale de mediu – cu implicarea tuturor ramurilor puterii – presedentie, guvern, administrație locală, mediu academic, societatea civilă, comunitatea de afaceri. Așteptăm un feedback si implicarea tuturor in acest proces.”

Studiul „Analiza pieței instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice în Republica Moldova” a fost realizat în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților pentru implementarea reformei fiscale de mediu cu scopul realizării priorităților naționale și globale de mediu”, implementat de către PNUD Moldova cu susținerea financiară a Fondului Global de Mediu (Global Environment Facility). Obiectivul proiectului este de a consolida capacitățile de implementare a reformei fiscale de mediu, care va produce beneficii sporite de mediu la nivel național și global, prin adoptarea unor subvenții, taxe, amenzi, impozite selectate și a altor instrumente fiscale adecvate. Textul integral al studiului, în limba engleză, este disponibil aici.

Contact information

Lucia Aprodu, Consultant în Comunicare. Mail: lucia.aprodu@undp.org. Mob: 37360026702

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD