Participarea femeilor în politică este esențială pentru democrația și dezvoltarea Republicii Moldova

04.07.2014

Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Aceasta este una din concluziile unei reuniuni organizate de Organizația Națiunilor Unite în Moldova, Ambasada Suediei și organizațiile societății civile.

Evenimentul a întrunit reprezentanți ai partidelor politice, Parlamentului și Guvernului, autorități publice locale, lideri de opinie, tineri și sectorul privat, în cadrul căruia a fost lansat un nou program “Femeile în politică în Moldova”, care are drept scop să sporească vocea și participarea femeilor în Moldova.

”Republica Moldova s-a angajat la nivel internațional să creeze mai multe oportunități pentru participarea mai multor femei la luarea deciziilor în toate domeniile”, a spus Nicola Harrington-Buhay, Coordonator rezident ONU și Reprezentant rezident PNUD în Moldova. “Țările care au asigurat mai multe oportunități pentru femei în politică la nivel național și local au atins un nivel mai mare de progres pentru fiecare om”.

În Moldova, femeile reprezintă doar 19% în parlament și 17% în consiliile municipale locale, ceea ce este mult sub nivelul standardelor internaționale și angajamentelor asumate de Moldova în cadrul obiectivelor globale. Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW), care a evaluat Moldova în octombrie 2013 privind realizarea  angajamentelor ce țin de împuternicirea femeilor și egalitatea genurilor, a reiterat persistența atitudinilor patriarhale și stereotipurilor profund înrădăcinate în ce privește rolul și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Comitetul a recomandat Guvernului să depună mai multe eforturi în domenii în care femeile, inclusiv femeile rome și cele cu dizabilități, sunt subreprezentate sau dezavantajate. Un studiu recent privind utilizarea timpului în Moldova al Biroului Național de Statistică arată că femeile din Moldova fac cele mai multe munci neplătite și necontabilizate și că ele dedică de două ori mai mult timp îngrijirii copiilor decît bărbații.

“Suedia sprijină aspirațiile Republicii Moldova de integrare în UE. După ratificarea Acordului de Asociere, Moldova dispune de potențialul de a iniția imediat acțiuni care contribuie la modernizarea mai multor domenii. Moldova are un potențial nerealizat prin femeile sale, multe din ele dorind să participe activ la dezvoltarea țării”, a spus Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei în Moldova. “Am încrederea că țara va folosi această oportunitate istorică, iar programul nostru va contribui la implicarea mai multor femei în luarea deciziilor politice pentru beneficiul întregii țări.”

Programul “Femeile în politică în Moldova” va contribui la sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor în Moldova, inclusiv prin revizuirea legislației și politicilor și măsuri speciale temporare.  Acesta va lucra cu comunitățile pentru a promova un proces participatoriu de nominalizare a femeilor candidate, inclusiv printre grupurile marginalizate de femei, și încuraja participarea și dezvoltarea capacităților acestora în alegeri. Parteneriatele cu mass-media vor fi în continuare extinse pentru a  asigura o reflectare sensibilă la dimensiunea de gen în presă.

"Asigurarea egalităţii de gen în viaţa politică este o precondiţie fundamentală pentru edificarea unei societăți durabile. Când femeile sunt implicate în toate aspectele vieţii politice, inclusiv în calitate de membri ai parlamentului, societatea este mai echitabilă şi democraţia este mai consolidată şi mai avansată”, a spus Sorin Mereacre, Preşedintele Fundaţiei Est-Europene. “Societatea civilă are un rol important în promovarea legislaţiei sau mecanismelor care asigură participarea echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în procesul politic. Consolidarea continuă a sectorului neguvernamental şi susţinerea iniţiativelor de promovare a egalităţii de gen sunt elemente esenţiale pentru a atinge acest deziderat"

Programul “Femeile în politică în Moldova” va fi implementat în perioada  2014-2016 cu un buget de 2.9 milioane dolari SUA oferit de Guvernul Suediei și implementat de agențiile ONU -  UN Women și PNUD în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Corneliu Eftodi, Ofițer de programe, UN Women, m. 069179166, corneliu.eftodi@unwomen.org sau  Ludmila Tiganu, Specialist comunicare, tel. 269 112, m. 069167710, ludmila.tiganu@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD