Școala de afaceri a deschis noi oportunități antreprenorilor din stânga Nistrului

01.07.2014

Scoala de business creata cu sprijinul UE si PNUD contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului si crearea locurilor de munca. Foto: PNUD Moldova

Peste 900 de antreprenori au beneficiat de instruire de calitate şi sprijin pentru realizarea ideilor lor  de afaceri  în cadrul Şcolii de business creată în stânga Nistrului cu asistența Programului UE-PNUD “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.  Astăzi absolvenţii celor trei filiale a Şcolii de business din Tiraspol, Bender şi Rîbniţa s-au întâlnit în cadrul unei conferinţe pentru a face schimb de experienţă şi a împărtăşi rezultatele obţinute.

Pe parcursul celor doi ani de activitate a Şcolii, au mai fost pregătiţi 16 formatori în domeniul afacerilor, care vor asigura continuitatea programelor de instruire. Zeci de întreprinzători şi autorităţi locale de pe malul stâng şi-au îmbunătăţit abilităţile manageriale, iar mulţi dintre ei au stabilit noi contacte cu partenerii de pe malul drept și de peste hotare, ca urmare a unor vizite de studiu. De asemenea, au fost create 1,338 locuri de muncă, inclusiv pentru 395 de femei și 15 persoane cu dizabilități.

„Pe lângă cunoştinţele teoretice şi orele practice, cursanţii noştri au avut posibilitatea să preia bunele practici şi modele de succes de la foştii absolvenţi, ceea ce le-a oferit încredere în forţele proprii şi noi idei pentru dezvoltarea afacerilor. Drept urmare, aproximativ 20 la sută din absolvenţii cursurilor pentru începători au reuşit deja să demareze cu succes propria afacere și această cifră e în continuă creştere”, a spus Anna Mikolişina, directorul Şcolii de business.

„Uniunea Europeană este mândră de rezultatele acestui proiect-pilot realizat în cadrul Programului comun UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. La 27 iunie, Moldova, Ucraina şi Georgia au semnat un acord de asociere, inclusiv un Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. Aceasta presupune că aproximativ 80% din comerţul exterior al regiunii transnistrene va fi realizat fie cu UE, fie cu ţările care cad sub incidența zonei de liber schimb. Această schimbare implică crearea unei multitudini de noi oportunităţi pentru mediul de afaceri din regiunea transnistreană. Vom sprijini în continuare inițiativele comune ale  antreprenorilor de pe ambele maluri ale Nistrului în cadrul noului program de promovare a încrederii”, a declarat Ambasadorul Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” îşi propune să sporească încrederea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru ca ei să colaboreze şi împreună să-și îmbunătățească nivelul de trai. În acest sens, Uniunea Europeană şi PNUD Moldova sprijină financiar şi tehnic activităţile comune în cinci domenii-cheie: dezvoltarea afacerilor, a societăţii civile, renovarea infrastructurii sociale, ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului ambiant.  
 
Programul este implementat în perioada 2012-2015, cu un buget total de 10,600,000 Euro, acordați de Uniunea Europeană (9,500,000 Euro) și PNUD (1,100,000 Euro).

Pentru informații suplimentare, contactați:

Victor Draguțan, manager de proiect, Business și Societate Civilă, Programul UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, Tel: (+373) 22839873, victor.dragutan@undp.org

Natalia Costaş, consultant în comunicare al Programului UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, Tel: (+ 373) 69221141, E-mail: natalia.costas@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD