Au fost desemnaţi câştigătorii primului joc social online din Moldova

19.05.2014

Câştigători au ridicat premii de până la 10 000 lei fiecare pentru realizarea proiectelor propuse în domeniul creării locurilor de muncă şi dezvoltării profesionale a tinerilor din localităţile rurale. . Foto: PNUD Moldova

Cele mai inovative proiecte comunitare identificate în cadrul primului joc social online din Moldova  „Youth@Work” au fost astăzi premiate. Cei patru câştigători au ridicat premii de până la 10 000 lei fiecare pentru realizarea proiectelor propuse în domeniul creării locurilor de muncă şi dezvoltării profesionale a tinerilor din localităţile rurale.

Jocul online “Youth@Work” (https://communityplanit.org/moldova/) este axat pe soluționarea problemei şomajului în rândul tinerilor şi face parte dintr-o serie de iniţiative din regiune prin care Organizaţia Naţiunilor Unite, împreună cu cetăţenii, încearcă sa găsească soluţii inovative pentru cele mai stringente probleme din societate. Prin intermediul acestui joc, tineri, angajatori şi factori de decizie din Moldova au dezbătut online subiecte legate de şomaj şi migraţie şi au identificat împreună soluții pentru depăşirea problemelor comunitare. Jocul a fost creat în cadrul unui proiect realizat de  Consiliul Național al Tineretului din Moldova în colaborare cu Colegiul Emerson din  SUA, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Ideea creării acestui joc a rezultat din preocuparea tinerilor de lipsa locurilor de muncă, expusă în cadrul  consultărilor naţionale privind viitorul pe care Moldova şi-l doreşte după 2015, anul în care expiră termenul final pentru realizarea celor opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului. Conţinutul jocului a fost elaborat în cadrul unor consultări publice, organizate în opt regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în UTA Găgăuzia şi regiunea transnistreană, la care au participat peste 200 de tineri.

„Privim astăzi tinerii ca un motor al schimbării şi un generator de idei inovatoare şi valoroase pentru soluţionarea celor mai stringente probleme ale societăţii.  Jocul online este o nouă modalitate de a încuraja participarea tinerilor, de educaţie şi discuţii productive legate de provocările cu care se confruntă Moldova.  Într-adevăr, tinerii sunt acei care împreună generează soluții pentru problemele cu care se confruntă, fiind principalii actori în dezvoltarea viitorului lor şi al ţării. Suntem extrem de încântaţi să contribuim astfel la sporirea oportunităților de dezvoltare pentru tineri şi sperăm, că prin susţinerea  proiectelor comunitare, acest proces de împuternicire a tinerilor va lua amploare", a declarat Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU și Reprezentant Rezident PNUD în Republica Moldova.

Timp de trei săptămâni, în perioada 7-28 aprilie 2014, platforma online „Youth@Work” a găzduit aproximativ 1200 de participanți din 97 de localități ale Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia. Prin intermediul acestui joc, tinerii au avut posibilitatea să depună în Banca Ideilor proiecte de dezvoltare comunitară. În total, au fost depuse 29 de iniţiative, dintre care participanţii la joc au selectat 4 proiecte câştigătoare.  Acestea prevăd, în mare parte, crearea locurilor de muncă pentru tinerii din localităţile rurale şi susţinerea tinerilor şi femeilor în dezvoltarea lor profesională. Jocul a fost format din trei etape. În cadrul primei etape s-a constatat că 43,66 % dintre participanți consideră că autoritățile locale nu sunt eficiente în procesul de diminuare a ratei  șomajului. Iar 55% susțin că ei sau membrii familiei lor s-au confruntat cu problema șomajului. Din cea de-a doua etapă a jocului aflăm că, factorii care influențează în alegerea carierei tinerilor sunt în 52% părinții, în 20% liceul.  Doar 14% dintre tineri îşi aleg singuri cariera. Cea de-a treia etapă a jocului arată că 56% dintre participanţii la joc ar prefera să rămână în Moldova, 19 %  s-au pronunțat în favoarea emigrării în Uniunea Europeană, 16% - în SUA, 6% -  în Rusia și 3% dintre participanţii la joc ar alege alte destinații.

“Este încurajator să vedem cum tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului s-au angajat împreună să soluţioneze problemele lor economice, creând sinergii pentru o convergenţă economică. Uniunea Europeană este încântată să sprijine asemenea iniţiative şi va continua să ofere oamenilor din Moldova oportunităţi concrete de pe urma relaţiilor de colaborare cu UE”, a declarat Danielle Keulen, Șef adjunct, Secția Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Pe lângă jocul social online, în cadrul proiectului realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu sprijinul financiar al UE şi PNUD, a mai fost elaborat un studiu privind  competitivitatea tinerilor pe piaţa muncii din Moldova.  Studiul “Cât de competitivi sunt tinerii pe piața muncii” relevă elementele-cheie ce țin de politicile de stat, cheltuielile și investițiile guvernului în abilitarea tinerilor și angajarea acestora în câmpul muncii, cât și pierderile anuale ale statului din cauza neangajării tinerilor din  Moldova.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Alexandru Oprunenco, specialist în politici, PNUD Moldova; Tel.: (+373 22) 269 202; E-mail: alexandru.oprunenco@undp.org
Natalia Costaş, consultant în comunicare al Programului UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, Tel: (+ 373) 69221141, E-mail: natalia.costas@undp.org
Natalia Screlea, Coordonator Comunicare, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Tel.: (+373 22) 233 088; E-mail: natalia.screlea@cntm.md

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD