Un catalog promovează meşteşugurile practicate în regiunea Parcului Naţional „Orhei”

12.04.2014

Coperta catalogului, PNUD Moldova

Primul  catalog complex al meşteşugurilor populare practicate în regiunea Parcului Național Orhei a fost prezentat în cadrul Expoziţiei Internaţionale specializate de turism, agrement şi hoteluri din Chișinău.

Catalogul, elaborat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prezintă 90 meşteri din cele 18 localităţi din cadrul Parcului Naţional „Orhei”, care practică meșteșuguri precum prelucrarea artistică a lemnului, pietrei, metalului, croșetarea și broderia artistică, țesăturile artistice, împletitul în fibre vegetale, confecționarea instrumentelor muzicale și încondeierea ouălor. Acesta ilustrează operele realizate de  meşteri și include o hartă cu localizarea meşteşugăritului pe teritoriul parcului.

„Acest catalog este important în contextul implementării Strategiei de dezvoltare a turismului “Turism 2020”, care promovează tradiţiile naţionale ale Republicii Moldova”, a menţionat Victor Ciobanu, șeful Direcției politici, dezvoltare turistică și marketing din cadrul Agenţiei Turismului a Republicii Moldova.

„Catalogul meşteşugurilor din cadrul Parcului naţional ”Orhei” este foarte important pentru promovarea destinaţiei turistice – Codrii Orheiului. Acest catalog reprezintă un instrument reuşit de legătură directă dintre turişti şi meşterii populari, care contribuie la conservarea tradiţiilor locale”, a menționat Viorel Miron, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului din Moldova.

Parcul Național ”Orhei” ocupă o suprafață importantă de 33,8 mii hectare din Codrii Moldovei şi cuprinde 18 comune din patru raioane - Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni. Creat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), acesta reprezintă un model de dezvoltare durabilă prin utilizarea responsabilă a resurselor naturale, conservarea și îmbunătățirea peisajului, biodiversității, serviciilor de mediu și valorilor culturale.

„Parcul Naţional oferă soluţii pentru problemele sociale și economice cu care se confruntă comunitățile din acest spaţiu. Problemele de mediu şi utilizarea resurselor naturale cu succes sunt soluționate în cadrul parcului prin proiecte pilot de restabilire a păşunilor şi terenurilor degradate. Dezvoltarea ecoturismului, crearea traseelor ecoturistice și a posibilităților de cazare în zona Parcului Național “Orhei” sunt activităţi în curs de dezvoltare care vor spori atractivitatea zonei pentru turişti. În acest sens, pe parcursul ultimilor ani au fost amenajate cinci trasee turistice şi elaborată o hartă turistică a parcului naţional”, a spus Alexandru Rotaru, manager de proiect,domeniul Mediu și Energie,  PNUD Moldova.  

PNUD continuă să ofere suport în dezvoltarea durabilă a Parcului Național “Orhei” prin implementarea proiectului Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național „Orhei” care are ca obiectiv demonstrarea un model durabil de gestionare a resurselor naturale în păşunile şi pădurile din cadrul parcului naţional.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Pentru contact: Alexandru Rotaru, manager de proiect, domeniul Mediu și Energie, PNUD Moldova tel. 022 84-31-01; e-mail: alexandru.rotaru@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD