Centru de Dezvoltare a Carierei lansat la Rezina

10.04.2014

Deschiderea oficială a Centrului SYSLAB din Rezina. PNUD Moldova / Ion Axenti

Un al doilea Centru de Dezvoltare a Carierei, care va instrui şi ajuta şomerii calificaţi, emigranţii moldoveni întorşi acasă şi absolvenţii în obţinerea unui loc de muncă în Moldova, a fost lansat astăzi în oraşul Rezina.

Un centru similar a fost deschis la Chişinău în luna iunie 2013, în cadrul căruia 105 de persoane au beneficiat de instruire şi consultări individuale, dintre care 67 au fost plasaţi în câmpul muncii în Moldova. Guvernul Republicii Moldova planifică deschiderea a patru Centre de Dezvoltare a Carierei, cu sprijinul proiectului „Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă”, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova (PNUD) cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Centrele  aplică metodologia SYSLAB, elaborată de către SYSLAB International AS din Norvegia, care îmbină lucrul în echipă, consiliere şi formare profesională, promovare a antreprenoriatului şi crearea unei reţele de parteneriat între angajatori şi potenţialii angajaţi.

„Centrele SYSLAB oferă abordări inovatoare pentru locuri de muncă durabile şi un model de antreprenoriat demn de urmat”, a menţionat Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. „Centrul SYSLAB Rezina ne ajută să creăm mai multe oportunităţi pentru persoanele fără loc de muncă din această regiune şi, astfel, să prevenim exodul forţei de muncă calificată din ţară”.

În 2013, rata şomajului în Republica Moldova a constituit 5,1%, care este mai mică în comparaţie cu anul precedent (5.6%). Şomajul a afectat mai mult bărbaţi decât femei (60.2% din numărul total de şomeri), precum şi persoane care locuiesc în zonele urbane (58.3%). Zonele rurale nu oferă mai multe oportunităţi de locuri de muncă, dar din cauza migraţiei şi a angajărilor neformale, rata şomajului este mai mică, de 4.1% (2013). Obiectivul principal al Centrului de asistenţă în carieră SYSLAB din Rezina este de a motiva, instrui şi acorda sprijin persoanelor şomere atât pentru a creşte capacitatea de inserţie profesională cât şi pentru a îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale.

„Este destul de dificil, însă nu imposibil, pentru o persoană care a fost şomeră un timp mai îndelungat să se angajeze în câmpul muncii. Acest fapt l-am demonstrat deja la Chişinău. Centrele SYSLAB vor promova spiritul antreprenorial în întreprinderile mici şi mijlocii din regiunile ţării, inclusiv Rezina, ceea ce reprezintă un factor esenţial în generarea unor noi locuri de muncă”, a spus reprezentantul companiei SYSLAB International AS, Per Erik Rasmussen.

„Locurile de muncă decente se numără printre principalele preocupări exprimate de către oamenii care au participat în cadrul consultărilor naţionale privind viitorul pe care Moldova şi-l doreşte. SYSLAB abordeaza direct aceste necesitati prin promovarea spiritului antreprenorial inovator şi crearea de noi locuri de muncă pentru oamenii din Republica Moldova”, a declarat Reprezentant Rezident PNUD în Moldova, Nicola Harrington-Buhay.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Dumitru Vasilescu, Manager de Proiect, tel.: (373 22) 839 911, dumitru.vasilescu@undp.org.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD