3480 de copii de pe ambele maluri ale râului Nistru au beneficiat de activităţi psihosociale

07.04.2014

Pe parcursul unui an, în rezultatul aplicării proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor”, 39 de profesori şi 3480 de copii din 20 de comunităţi locale de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de activităţi ce au contribuit la dezvoltarea copiilor din zonele rurale şi prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării lor.

Activităţile din cadrul proiectului au fost întreprinse de Reprezentanţa Fundaţiei „Terre des hommes” în Moldova, în colaborare cu Direcţia pentru Educaţie din raionul Făleşti şi Fundaţia „Grijă şi Atenţie pentru copilărie” din regiunea transnistreană şi datorită asistenţei financiare a Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Scopul proiectului a fost atins prin introducerea în şcoli a noilor metodologii de lucru cu copiii, formarea şi dezvoltarea capacităţilor profesioniştilor, facilitarea şi încurajarea dialogului între profesioniştii de pe ambele maluri ale râului Nistru, desfăşurarea cercetărilor succesive cu privire la impactul noilor metodologii şi furnizarea de recomandări de politici, precum şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la abuzul, neglijarea şi exploatarea copiilor. Toate acţiunile s-au bucurat de un mare succes.

Metodologiile abordate – Mişcare, Jocuri, Sport şi Creativitate şi Ludoteca – au fost salutate de participanţii la proiect. Prima este organizată în jurul unor activităţi psihosociale ce întrunesc atât aspecte fizice, cât şi aspecte creative. Cea dea doua este un serviciu socio-educativ, ce oferă copiilor un mediu sigur de joc, comunicare, relaxare şi învăţare informală. Ambele metodologii încurajează copiii în depăşirea situaţiilor de vulnerabilitate şi contribuie la consolidarea rezilienţei lor.

Implicarea a 39 de învăţători în acţiuni de formare şi coaching, înfiinţarea bibliotecilor de jocuri şi furnizarea de echipament au facilitat introducerea metodologiilor în 10 şcoli din raionul Făleşti şi alte 10 din regiunea transnistreană. Drept urmare, 3480 de copii au beneficiat de activităţi psihosociale, derulate în condiţii prietenoase copilului.

O particularitate a proiectului a fost învăţarea în comun şi schimbul de experienţe între învăţătorii de pe ambele maluri ale râului. Pe durata unei instruiri care a avut loc în Ucraina, aceştia au avut ocazia să-şi aprofundeze cunoştinţele în sfera participării copiilor, comunicarea non-violentă, consecinţele stereotipurilor şi disciplinarea pozitivă.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată şi comunitatea online „Abordarea comună a copiilor”, destinată profesioniştilor în domeniul protecţiei copiilor. Comunitatea este un instrument de informare, învăţare şi comunicare şi în primele 3 luni în spaţiul virtual, a consemnat înregistrarea a mai mult de 70 de membri, implicaţi activ în schimbul de informaţii utile şi noi idei cu privire la activităţile psihosociale. Acest instrument online are rolul să continue şi menţină comunicarea în rândul profesioniştilor şi după încheierea proiectului.

În vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la abuzul, neglijarea şi exploatarea copiilor, comunitatea online „O abordare comună pentru copii” este deschisă publicul larg, încât cei din urmă să afle mai multe despre activităţile şi rezultatele proiectului.

Proiectul a conchis prin organizarea unui atelier complementar de lucru comun pentru animatori, ce a avut loc în perioada 5-6 aprilie 2014, la Vadul lui Vodă. Atelierul a reunit cei 39 de învăţători implicaţi direct în activităţile proiectului, cu un program ce a inclus printre altele şi prezentarea principalelor concluzii ale studiului „Impactul activităţilor psihosociale de grup asupra dezvoltării şi comportamentului copilului” şi cursuri pentru învăţători de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul metodelor de lucru cu copiii – „Utilizarea materialelor reciclabile în activităţile cu copii” şi „Jocuri noi pentru ludotecă”. În general, atelierul a fost o oportunitate excelentă pentru schimbul de experienţe între profesioniştii de pe ambele maluri ale Nistrului, în vederea discutării reuşitelor, învăţămintelor şi dificultăţilor cu care s-au confruntat aceştia şi copiii pe parcursul activităţilor de grup cu copiii.

Contact information

Natalia Costaş, consultant în comunicare al Programului SCBM, Tel: (+ 373) 69221141, E-mail: natalia.costas@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD