Eliminarea stigmei și a discriminării împotriva femeilor și fetelor de etnie romă este esențială pentru asigurarea egalității și abilitarea femeilor în Moldova

21.03.2014

Femeile de etnie romă reprezintă unul dintre cele mai excluse grupuri din Moldova. Foto: ONU Moldova

De Ziua Internațională împotriva Discriminării Rasiale, Organizația Națiunilor Unite a lansat un raport cu privire la situația femeilor și fetelor de etnie romă din Republica  Moldova.

Raportul, care este rezultatul a circa doi ani de cercetări și consultări cu un șir de actori, inclusiv a unei documentări empirice vaste și interviurilor cu femeile rome, arată că femeile de etnie romă reprezintă unul dintre cele mai excluse grupuri din Moldova. Acestea au nivel de alfabetizare mai scăzut, se confruntă cu rate înalte ale șomajului și au o stare a sănătății mai proastă în comparație cu populația generală. Conform raportului, 45% din femeile rome din Moldova nu au studii formale ( inclusiv educație primară) în comparație cu 2% de femei non-rome și 22 % de bărbați romi. Fetele rome sunt în mod special vulnerabile față de abandonul școlar și performanțele scăzute în învățământ din cauza rolului pe care multe dintre acestea îl au în familie și căsătoriilor timpurii.  

Accesul la asistența medicală și alte servicii, precum și la piața de muncă oficială este de asemenea problematic. Doar 35% dintre romi dispun de poliţe de asigurare medicală obligatorie, în comparație cu 71% printre populația non-romă. Stigma și stereotipurile față de persoanele de etnie romă prevalează pe larg în Republica Moldova. Un sondaj recent arată că 49% din moldoveni nu ar accepta categoric o persoană de etnie romă în calitate de vecin, în timp ce 16% au spus că “probabil” nu vor accepta vecini de etnie romă.   

“Situația femeilor și fetelor rome din Moldova este îngrijorătoare. Ele se confruntă cu multiple fațete ale excluziunii cauzată de forțe patriarhale și o discriminare puternică din partea societății”, a spus  Isabela Mihalache, autor principal al raportului și expert internațional în domeniul drepturilor femeilor rome. “Am fost încurajată să văd în ultimele luni o mobilizare a femeilor rome. Cred ca acest studiu poate servi drept bază pentru o etapă nouă în incluziunea adevărată a femeilor și fetelor de etnie romă ”, a spus Dna Mihalache.

În cadrul discuțiilor din 2013 privind respectarea de către Republica Moldova a Convenției privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW), Comitetul CEDAW și-a exprimat un șir de îngrijorări despre situația femeilor și fetelor de etnie romă, inclusiv și excluderea totală a femeilor rome din viața politică și publică. Comitetul a mai evidențiat probleme ce țin de discriminarea și excluziunea cu care se confruntă femeile și fetele rome în domeniul educației și angajării în câmpul muncii și a chemat Guvernul să întreprindă acțiuni pentru a soluționa lipsa de intervenire a poliției în cazurile de violență domestică în comunitățile rome.

“Pe parcursul lunii martie au avut loc un șir de acțiuni menite să consolideze participarea femeilor din Moldova în viața publică. Sunt foarte încurajată de noua amploare pe care o iau organizațiile societății civile ale femeilor rome. Națiunile Unite în Moldova vor continua să lucreze împreună cu partenerii săi pentru a sprijini progresarea și abilitarea tuturor femeilor din Moldova, în special a celor mai excluse”, a spus Narine Sahakyan, Coordonator rezident ONU a.i. în Republica Moldova.

În prezent, Guvernul Republicii Moldova implementează cel de-al doilea Plan de Acțiuni privind incluziunea persoanelor de etnie romă (2011-2015), iar în 2013 a aprobat decizia privind crearea rețelei de mediatori comunitari în comunitățile locuite de romi. În total, 48 de mediatori  vor fi angajați de către Guvern în 44 de localităţi până la finele anului 2014. În 2012, Guvernul a adoptat Legea 121 cu privire la asigurarea egalității, care a avut un impact semnificativ asupra cadrului legislativ privind interzicerea discriminării în domenii importante care afectează situația persoanelor de etnie romă.

Studiul, care a precedat raportul, a fost elaborat la comanda Entității ONU pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), în colaborare cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Pentru informații suplimentare, contactați:

Ludmila Tiganu, Specialist comunicare, T. 269 112, M. 0691 67710, ludmila.tiganu@one.un.org

Veaceslav Balan, Analist Programe, UN Women, Veaceslav.balan@unwomen.org, 060 42 19 19

Claude Cahn, Consilier în domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), 068 57 51 55, ccahn@ohchr.org, claude.cahn@one.un.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD