Moldova lansează consultări ample în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030, aliniată cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. Documentul de planificare strategică este elaborat sub conducerea Cancelariei de Stat, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Proiectul strategiei poate fi comentat pe un modul web dedicat. Totodată, au fost create 10 grupuri de lucru, care corespund respectiv dimensiunilor în jurul cărora va fi construită strategia, menite să contribuie la creșterea calității vieții. Grupurile includ reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, mediului academic și de afaceri, partenerilor de dezvoltare și organizațiilor societății civile.

Ședințele grupurilor de lucru sunt difuzate live, inclusiv pe Facebook, cea mai populară rețea de socializare în Republica Moldova.

Această nouă strategie reprezintă un document vizionar care va trasa traiectoria de dezvoltare a țării până în anul 2030.

După adoptarea Strategiei Moldova 2030, fiecare minister urmează să reevalueze și să ajusteze conform acesteia cadrul sectorial de planificare strategică, fiind redus numărul documentelor de politici sectoriale, concomitent cu sporirea calității și relevanței acestora.

ONU Moldova a mai sprijinit evaluarea interimară a Strategiei 2020 și susține procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Republica Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să realizeze 106 ținte pentru o viață mai bună.

Icon of SDG 17

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD