Platforma MConnect – acces rapid, simplu și gratuit la serviciile instituțiilor publice

06.10.2017

Începând cu anul 2014, Centrul de Guvernare Electronică pilotează activ platforma interoperabilitate și schimb de date MConnect, ca o soluție tehnică ce asigură schimbul de date între sistemele informaționale administrate de ministere, autoritățile administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, indiferent de perioada în care au fost dezvoltate.

Se estimează că pentru perioada 2017-2019 vor fi obținute economii în valoarea de 8,2 mln. lei, grație schimbului gratuit de date între instituții. Datorită acestei platforme, cetățeanul va beneficia de acces rapid, simplu și gratuit la serviciile prestate de instituțiile publice.

Până în prezent au fost inițiate 65 proiecte de integrare, iar 30 de autorități ale administrației publice centrale deja practică schimbul de date în baza platformei MConnect. Atât integrarea sistemelor, cât și schimbul de date electronice între instituții este gratuit, iar instituțiile care fac deja fac schimb de date prin intermediul MConnect au reușit să demonstreze beneficiile pentru consumatorul final.

Unul din serviciile testate a fost ”e-Indemnizații”, prestat de Casa Națională de Asigurări Sociale, în cazul căruia sarcina administrativă s-a micșorat cu 29%,  iar consumatorul final nu mai este nevoit să meargă la oficiul prestatorului de serviciu pentru a depune tot setul de documente, acest lucru fiind posibil on-line.

Comisia Electorala Centrală, de asemenea, beneficiază de schimbul de date electronic cu alte instituții prin intermediul platformei MConnect, actualizându-și instantaneu anumite date din Registrul de Stat al Alegătorilor, în special în perioada scrutinelor.

Securitatea datelor cu caracter personal este respectată și reprezintă o prioritate a platformei guvernamentale. Este dusă o evidență strictă a informației accesate și a acțiunilor utilizatorului în sistem. Platforma MConnect nu poate fi accesată prin intermediul Internet-ului, iar schimbul de date are loc în formă criptată, fiind asigurată protecție maximă în fața unor potențiale atacuri cibernetice.  

PNUD este unul din partenerii principali de dezvoltare ai Centrului de Guvernare Electronică și oferă asistență în procesul elaborării cadrului legal și de reglementare privind schimbul de date și interoperabilitatea conținutului digital al registrelor informaționale de stat. Până în prezent, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Justiției, precum și alte ministere și autorități publice de resort, au avizat pozitiv proiectul de lege privind schimbul de date și interoperabilitatea, care urmează să reglementeze utilizarea platformei MConnect. 

Modele similare de interoperabilitate și schimb de date există în multe țări dezvoltate ale lumii, iar la baza funcționării și reglementarii platformei din Republica Moldova stă modelul belgian, considerat unul din cele mai eficiente din UE și din lume.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD