Republica Moldova: Sporirea conștientizării perspectivei de gen în diferite sisteme electorale de actorii/părțile interesate în procesul electoral

11.07.2017

Autoare: Dr. Doina Bordeianu, facilitatoare BRIDGE cu drept de acreditare

În Republica Moldova, femeile reprezintă 22,8% din numărul de deputați în Parlament. În aprilie 2016, a fost introdusă o cotă minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe pe listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale. Codul electoral nu prevede reguli de plasare a acestora pe listă, ceea ce înseamnă că femeile candidate se pot regăsi la capătul listelor de candidați pentru viitoarele alegeri. Prima implementare a cotei la nivel național este planificată pentru alegerile parlamentare ordinare din 2018.

În 2017, Republica Moldova a lansat un proces de reformă electorală care presupune tranziția de la sistemul reprezentării proporționale (RP) pe liste de partid către un sistem paralel mixt de vot în care 50 de membri ai Parlamentului vor fi aleși în circumscripții uninominale, folosind sistemul  majoritar, iar 51 de deputați pe liste închise de partid conform principiilor reprezentării proporționale. La începutul lunii mai 2017, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură un proiect de lege în acest sens, care a fost trimis Comisiei de la Veneția spre expertizare. La 19 iunie 2017, Comisia de la Veneția și oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) au emis un aviz comun pentru acest proiect de lege. Eficacitatea cotei de gen, fără nicio reglementare a ordinii de plasare pe listă a candidaților, este discutabilă ca atare, dar dacă se va implementa reforma electorală, cota de gen va fi aplicată doar pentru componenta proporțională a sistemului paralel.

În societate au loc dezbateri intense cu privire la modificarea sistemului electoral, în timp ce nivelul de înțelegere a caracteristicilor de bază a sistemului propus și a implicărilor acestuia pentru toate părțile interesate în procesul electoral pare a fi disproporționat. Analizând situația creată, Comisia Centrală Electorală din Republica Moldova și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral au întreprins eforturi rapide pentru informarea populației, într-un mod imparțial și incluziv, despre toate sistemele electorale punând accent pe perspectiva de gen – un domeniu în care ambele organizații reprezintă, în ultimii ani, exemple de bune practici în regiune. Drept rezultat, în Republica Moldova a fost organizată o serie de ateliere de lucru privind sistemele electorale și perspectiva de gen. În perioada 30 mai – 11 iunie 2017, au fost organizate după metodologia BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) două ateliere de lucru, cu o durată de trei zile fiecare, pentru reprezentanții partidelor politice și două ateliere de lucru, cu o durată de două zile fiecare, pentru reprezentanții mass-media și ai societății civile.  În total, 69 de participanți (45 de femei și 24 de bărbați) au luat parte la instruire, reprezentând 11 organizații obștești/nonguvernamentale, 10 partide politice și 8 instituții de informare în masă.

Participanții au fost familiarizați cu metodologia BRIDGE și au avut posibilitatea să exploreze în profunzime principalele tipuri de sisteme electorale, la fel şi măsurile speciale temporare (MST), care pot fi aplicate sistemelor electorale pentru a promova grupurile subreprezentate, cum ar fi femeile în politică și în procesul de luare a deciziilor.

Participanții au evaluat pozitiv atelierele de lucru, precizând că şi-au îmbunătățit considerabil cunoștințele în privința sistemelor electorale și a egalității de gen. Iată câteva comentarii ale acestora:

„Aş dori să apreciez metodologia pe care ați folosit-o. Ați reușit să concentrați în două zile aproximativ 70% din informația pe care am învățat-o în timpul unui semestru la universitate”, a declarat o participantă.

„În prima jumătate a zilei întâi, am crezut că acest curs este destul de simplist. În a doua zi, mi-am schimbat complet opinia. Am înțeles că este cel mai bun mod de a-l organiza, deoarece dacă am fi început cu informații prea complexe, probabil ne-ați fi pierdut atenția. Aș dori să felicit facilitatorii pentru munca pe care au depus-o”, a spus un alt participant.

Atelierele de lucru au fost organizate ca rezultat al unui efort comun al Comisiei Centrale Electorale din Republica Moldova și al Centrului pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral, în parteneriat cu Asociația Internațională a Femeilor din Managementul Electoral (WEM-International), cu sprijinul programului „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (PNUD), cu suportul financiar din partea Guvernului Suediei.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD