Transparența decizională, importantă pentru dezvoltarea locală si abilitarea oamenilor

18.06.2014


imageFuncționarii primăriei din Peresecina sunt instruiți în domeniul transparenței decizionale la nivel local. Foto: Lucia Aprodu/PNUD

Funcționarii și locuitorii celor 30 de comunități țintă ale Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) promovează transparența în procesul decizional la nivel local.

Funcționarii primăriei Peresecina, Orhei, alături de mai mulți consilieri locali, au fost instruiți în utilizarea procedurilor pentru asigurarea transparenței activității APL, care includ anunțarea în timp util a datei și orei ședințelor Consiliului local și ale comisiilor de specialitate, publicarea sau diseminarea proiectelor de decizii, asigurarea caracterului public al ședințelor, și consultarea grupurilor interesate.

Maria Ursachi, secretara Consiliului comunal Peresecina, spune că instruirea a făcut-o să regândească modul în care funcționează primăriile din Moldova. „Mai avem de lucrat pentru a asigura o veritabilă transparență a activității Consiliului și primăriei – iar pentru asta va trebui să schimbăm modul în care ne organizăm munca”, spune doamna Ursachi.

Primăria comunei Cărpineni, raionul Hâncești, a organizat o ședință deschisă a Consiliului comunei pentru a demonstra locuitorilor comunei cum are loc procesului decizional local. În calitate de exemplu a fost prezentată solicitarea unui om de afaceri din localitate, proprietarul unui abator cu 7 angajați, de luare în folosință a terenului aferent abatorului pentru extinderea afacerii. Oamenii au avut ocazia să participe activ atât la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului cât și la ședința deliberativă a CL.

„Participarea activă a oamenilor ne ajută să adoptăm decizii mai bune, în interesul tuturor. Ședințele Consiliului local Cărpineni sunt deschise pentru toți, ordinea de zi și subiectele propuse spre discuție sunt disponibile la primărie și pe panourile informative din comună”, spune primarul comunei, Ion Cărpineanu.

PCDLI încurajează transparența APL, dar și participarea oamenilor la luarea deciziilor ce vizează comunitatea. Locuitorii orașului Iargara, raionul Leova – o altă localitate țintă din cadrul PCDLI – au participat la o dezbatere publică pentru selectarea unui proiect de servicii publice ce ar reflecta cel mai bine interesele comunității. Din trei proiecte propuse spre examinare: construcția unui veceu în clădirea școlii primare, amenajarea unui teren de joacă pentru copii din oraș, și renovarea rețelei electrice din grădinița din localitate, comunitatea a votat pentru renovarea rețelei electrice din grădiniță.

„Consultarea publică a deciziilor privind proiectele de dezvoltare din localitate garantează faptul că acestea vor fi utile unui număr cât mai mare de oameni”, explică Silvia Strelciuc, facilitator comunitar din cadrul PCDLI, care lucrează în cinci dintre cele 30 de comunități țintă ale PCDLI. „În aceste consultări, punem accentul pe interesele grupurilor subreprezentate și vulnerabile, pentru a integra toți membrii localității și a asigura șanse egale tuturor”, a adăugat Claudia Ivanov, primarul comunei Iargara.

Discuțiile publice pentru identificarea priorităților de servicii publice fac parte din procesul de implementare a proiectelor de granturi de până la 15000 de dolari, oferite de PCDLI pentru dezvoltarea serviciilor comunitare. Consultările publice din celelalte comunități PCDLI au rezultat în proiecte de iluminare stradală, renovare a școlilor și grădinițelor, creare a birourilor de relații cu publicul și ghișeelor unice pentru primirea cererilor și eliberarea actelor din primării, și alte exemple.

„În intervențiile noastre, promovăm transparența decizională și participarea oamenilor în viața comunităților, care sunt pilonii de bază ai democrației locale”, spune Valeria Ieșeanu, coordonator de program PNUD Moldova.

Programul comun de dezvoltare locală integrată, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Entitatea ONU pentru Abilitarea Femeilor și Egalitatea de Gen, cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei, ajută Guvernul Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare. Coordonatorul național al PCDLI este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

Pentu informații suplimentare contactați:

Lucia Aprodu, consultant comunicare PCDLI, lucia.aprodu@undp.org, mob: 060-026-702