Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

„Liderii mondiali au anul acesta o oportunitate fără precedent de a conduce lumea spre o dezvoltare incluzivă, durabilă și rezistentă la dezastre" - Helen Clark, Administratoarea PNUD.

Paul Ladd, Directorul Echipei PNUD pentru Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, descrie anul 2015 drept un an în care țările vor elabora o nouă agendă de dezvoltare și vor ajunge la un acord global referitor la schimbările climatice.

La Summit-ul privind Dezvoltarea Durabilă din data de 25 septembrie 2015, statele membre ale ONU au adoptat Agenda de Dezvoltare Durabilă - 2030, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) pentru a pune capăt sărăciei, pentru a lupta cu inegalitatea și injustiția și pentru a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice până în anul 2030.

ODD sau Obiectivele Globale, concepute în baza Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), reprezintă opt ținte anti-sărăcie pe care lumea s-a angajat să le realizeze până în anul 2015. ODM adoptate în 2000 au avut drept scop soluționarea unui număr de probleme, inclusiv reducerea sărăciei, foametei, bolilor, inegalității de gen și, accesului la apă și canalizare. ODM au înregistrat un progres enorm, subliniind valoarea unei agende unificate, sprijinite de sarcini și ținte. În pofida acestui succes, umilința sărăciei nu a luat sfârșit pentru toți.

Noile Obiective Globale și Agenda de Dezvoltare Durabilă nu se limitează la ODM-uri, abordând cauzele primare ale sărăciei și necesitatea universală pentru dezvoltare, care este benefică pentru toată populația.

Administratorul PNUD, Helen Clark a remarcat că „Acest acord marchează o etapă importantă în parcursul nostru de dezvoltare incluzivă și durabilă. Dacă toți cooperăm, avem o șansă să satisfacem aspirațiile cetățenilor pentru pace, prosperitate și bunăstare și să conservăm Planeta noastră."

Obiectivele Globale vor finaliza sarcina ODM-urilor, și vor asigura că toată populația este inclusă.


Care este rolul PNUD în atingerea Obiectivelor Globale?

Toate 17 ODD-uri sunt conectate la domeniile principale ale Planului Strategic al PNUD: dezvoltarea durabilă, guvernarea democratică și consolidarea păcii, precum și reducerea dezastrelor și a schimbărilor climatice. Obiectivul 1 cu privire la sărăcie, Obiectivul 10 cu privire la inegalitate și Obiectivul 16 cu privire la guvernare sunt deosebit de centrale pentru activitatea curentă și planurile de lungă durată ale PNUD. 

O abordare integrată față de susținerea progresului mai multor obiective este crucială pentru realizarea ODD-urilor, iar PNUD are un rol unic în susținerea acestui proces.  

PNUD susține statele în trei moduri diferite, în baza abordării MAPS: integrare, accelerare și susținere a politicilor.

  • Oferirea asistenței statelor pentru a reflecta noua agendă globală în planurile și politicile naționale de dezvoltare. Această activitate este deja în proces de implementare în multe țări, la solicitarea națională;
  • Susținerea statelor la accelerarea progresului cu privire la țintele ODD.  Pentru aceasta, ne vom folosi de experiența noastră bogată, acumulată în ultimii cinci ani în Cadrul de Accelerare a ODM;
  • Efectuarea unei analize a politicilor ONU cu privire la dezvoltarea durabilă și guvernare, disponibilă statelor la toate etapele de implementare.

Colectiv, toți partenerii pot susține comunicarea agendei noi, consolidarea parteneriatelor pentru implementare și eliminarea lacunelor în datele disponibile pentru monitorizare și revizuire. În calitate de Copreședinte al Grupului de Lucru UNDG pentru Dezvoltarea Durabilă, PNUD va fi lider în pregătirea Orientărilor pentru Rapoartele naționale ODD, care sunt relevante și adecvate pentru statele în care activăm.

PNUD este foarte implicat în toate procesele legate de lansarea ODD-urilor. Odată ce orientările și instrumentele sunt elaborate, acestea vor deveni disponibile. De asemenea, aducem experiența noastră extensivă de programare pentru a susține statele la elaborarea eforturilor naționale pentru ODD-uri.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD