Asigurarea unui mediu durabil

Unde suntem?

 Moldova a creat primul Parc Național care va contribui la dezvoltarea comunităților și protejarea biodiversității în regiunea Orhei. Foto: PNUD/Elijah Hurwit

Moldova a atins unele progrese în realizarea indicatorilor, însă este nevoie de eforturi suplimentare în toate domeniile. Astfel, deşi ţinta finală privind ariile protejate de stat (4,65%) a fost atinsă în 2006, nu sunt alocate resurse suficiente pentru elaborarea sistemului de management, întreţinere şi respectare a regimului de protecţie a acestora.

Suprafaţa zonelor împădurite a crescut cu numai 0,2% iar ţinta intermediară (stabilită la nivelul de 12,1% din suprafaţa ţării) nu a fost atinsă. Ponderea populaţiei cu acces la canalizare îmbunătăţită a crescut de la 43,3% în 2006 la 56,6% în 2012, depăşind ţinta intermediară (50,3%). Ponderea populaţiei cu acces permanent la surse îmbunătăţite de apă a crescut, dar ţinta intermediară a fost ratată. Multe sisteme de alimentare cu apă nu sunt funcţionale. Datele sugerează că ţintele finale pentru anul 2015 par greu de atins pentru toţi indicatorii, cu excepţia ariilor naturale protejate de stat şi accesul permanent al populaţiei la surse îmbunătăţite de apă. Cei mai vulnerabili sunt locuitorii localităților rurale, care nu au infrastructură sanitară şi acces la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare. Principalele riscuri legate de aceste eşecuri sunt poluarea mediului, înrăutăţirea sănătăţii populaţiei, degradarea terenurilor, reducerea recoltelor culturilor agricole şi a veniturilor fermierilor. Pentru a atinge ODM 7 este nevoie de o cooperare mai bună între entităţile de mediu, promovare şi aprofundare a participării active a întregii populaţii la protecţia mediului, stimulare a economiei verzi, utilizare a experienţei UE de integrare a cerinţelor de mediu în activitatea de dezvoltare economică.

 

Activitatea PNUD în Moldova

Biomass boiler
The school in Ermoclia is heated on biomass. Photo: Valeriu Corcimari
Combustibilul din biomasă aduce locuri de muncă și independență energetică Republicii Moldova

The kindergarten in the village of Ermoclia has declared its independence — energy independence, that is. Instead of struggling to keep students warm with expensive imported gas, the kindergarten now heats up with locally produced biomass fuels.more 

First solar powered concert promotes alternative energy resources
First solar powered concert promotes alternative energy resources. Photo: UNDP/Mihai Maciuca
Un concert alimentat de energie solară a răsunat în Chișinău

A solar powered concert in Chisinau this past weekend is just the beginning for rock band FurioSnails. "In 2014, we would like to organize a larger-scale concert powered by renewable energy," said FurioSnails soloist Lilian Severin.more 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD