Combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei

Unde suntem?

benchMonument dedicat persoanelor decedate de SIDA în parcul central din Chișinău. Foto: PNUD

Niciuna din ţintele pentru anul 2010 nu a fost atinsă, iar îndeplinirea pînă în anul 2015, cu certitudine, nu mai este posibilă. Lupta cu maladiile infecţioase social-condiţionate – prioritate majoră a politicilor de sănătate – nu a adus încă rezultate semnificative, iar viitorul apropiat aduce noi provocări datorită constrângerilor financiare cauzate de revizuirea mecanismelor de finanțare și a condițiilor de eligibilitate a țărilor, impuse de Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM). HIV/SIDA, deşi încă concentrată în grupurile-cheie – utilizatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului comercial şi bărbaţi care fac sex cu bărbaţi – are tendinţe clare de extindere printre partenerii lor. Calea de transmitere s-a schimbat esenţial, principala fiind cea sexuală. Infecţia s-a feminizat, şi tinde să se răspândească în mediul rural.

Regiunea transnistreană şi cele mai mari municipii au cel mai înalt nivel de prevalenţa HIV, deşi resursele GFATM pentru măsurile de profilaxie şi tratament sunt asigurate pe tot teritoriul ţării. Guvernul colectează datele relevante pentru ODM 6 de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv regiunea transnistreană, asigurând raportarea progreselor UNGASS pe țară. În ultimii ani, numărul deceselor cauzate de tuberculoză s-a stabilizat, fiind înregistrată o descreştere cu 29% către 2012 faţă de 2007, o scădere a ratei de abandon la tratamentul DOTS (Tratament Direct Observat) până la 8,5% şi o creştere a ratei de succes până la 62,2% faţă de anii precedenţi, când cifrele nu depăşeau 58%. Succesul tratamentului depinde nu doar de factorii clinici, dar şi de cei economici precum şi de nivelul de cunoştinţe al pacienţilor cu privire la tuberculoză şi tratament. TB continuă să afecteze preponderent grupurile vulnerabile– persoane neangajate, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost şi cele care suferă de alcoolism.

Principalele probleme identificate în combaterea HIV şi TB este rigiditatea şi neatractivitatea serviciilor acordate pacienţilor, prestarea acestora doar în oraşele mari, incapacitatea sistemului de a aborda multilateral necesităţile persoanelor bolnave, stigmatizarea şi discriminarea. Drept sursă de optimism serveşte existenţa unui răspuns consolidat şi participativ din partea societății civile, autorităţilor, specialiştilor şi partenerilor de dezvoltare. Mecanismul de ţară de coordonare a programelor naţionale (Consiliul Naţional de Coordonare) are la dispoziţie date foarte calitative şi cuprinzătoare pentru elaborarea politicilor eficiente bazate pe dovezi epidemiologice relevante.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD