Îmbunătățirea sănătății materne

Unde suntem?

 Deși accesul la serviciile de sănătate perinatală și cele medicale s-a menţinut la un nivel înalt în ultimii ani, există inegalităţi ce ţin de acces şi calitatea serviciilor prestate, între populaţia rurală şi urbană, asiguraţi şi ne-asiguraţi, şi grupuri marginalizate. Foto: PNUD/Julie Pudlowski

Accesul la servicii de sănătate perinatală și la serviciile medicale s-a menţinut la un nivel înalt în ultimii ani, ceea ce a permis ca rata naşterilor asistate medical să rămână înaltă. În acelaşi timp, există inegalităţi ce ţin de acces şi calitatea serviciilor prestate, inegalităţi care se manifestă între populaţia rurală şi urbană, asiguraţi şi ne-asiguraţi, populaţia generală şi grupuri marginalizate (femei de origine romă, persoane cu dizabilităţi, migranţi).

Rata mortalităţii materne are o uşoară tendinţă de înrăutăţire, reflectând o multitudine de factori structurali din sectorul de sănătate şi socio-economici. Evident, numărul mic de cazuri de decese determină variaţii semnificative şi imprevizibile, atunci când sunt raportate la 100 000 de naşteri vii. În ultimii ani, au fost implementate instrumente eficiente de identificare a cauzelor reale şi de elaborare a măsurilor cost-eficiente de redresare a situaţiei. În acest context, este îngrijorătoare accentuarea factorilor indirecţi (care nu țin de sarcină) ai mortalităţii materne, indicând carenţe în supravegherea antenatală şi în calitatea serviciilor de sănătate acordate. Cu toate că a fost implementat cu succes un sistem regionalizat de referire a serviciilor perinatale, profesionalismul şi operativitatea intervenţiilor, îndeosebi în stările de urgenţă, necesită îmbunătăţiri considerabile.

Implementarea metodelor didactice moderne bazate pe simularea stărilor de urgenţă în echipa multidisciplinară de specialişti din maternitate este crucială. Nivelul de cunoştinţe şi educaţie al femeilor privind necesitatea şi importanţa supravegherii medicale precoce în cazul sarcinii este un factor foarte important care poate reduce esenţial incidenţa complicaţiilor şi a deceselor. Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile şi a calităţii serviciilor de planificare a familiei pentru aceste grupuri sunt, de asemenea, esenţiale pentru atingerea ţintelor ODM 5.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD