Promovarea egalității genurilor și abilitarea femeilor

Unde suntem?

 Woman working as medical specialist in a military institution Pe lângă diferențele de gen în participarea în procesul decizional, femeile sunt dezavantajate și pe piața muncii. Foto: PNUD/Julie Pudlowski

Dacă la capitolul accesului la educație pre-școlară și obligatorie generală nu există disparități esențiale de gen, acestea încep să apară odată cu integrarea pe piața muncii și participarea în viața economică și politică. Astfel, printre primarii aleşi, ponderea femeilor s-a menținut la un nivel infim și constant, majorându-se neesențial de la 18,15% în 2007 la doar 18,51% în 2011; la nivelul consilierilor raionali, aceasta a crescut de la 16,48% în 2007 la 18,39% în 2011. Totodată, majorarea ratei femeilor pe listele candidaţilor la funcţia deputaţilor în Parlament nu a influențat ponderea femeilor printre deputaţi, aceasta menţinându-se la nivelul de 19,8% în noiembrie 2010 şi 2011.

Astfel, în pofida progreselor realizate, perspectiva este mai puţin certă în ceea ce priveşte realizarea ţintei finale, privind promovarea femeilor în poziţii-cheie. Lipsa acţiunilor afirmative (a cotelor) în cadrul legal-normativ, persistenţa stereotipurilor de gen – toate acestea reduc semnificativ oportunităţile de participare a femeilor în procesul decizional. Ajustarea legislaţiei pentru instituirea cotelor creează premise pentru realizarea obiectivului și abilitarea politică mai fermă a femeilor. Implementarea unor programe de educaţie de gen a tinerilor, iniţiate în sistemul de învăţământ general şi universitar, ar facilita transformarea rolurilor de gen ale femeilor şi bărbaţilor în societate şi în familie.

Însă pe lângă diferențele de gen atestate la capitolul participării în procesul decizional, femeile sunt vădit dezavantajate și pe piața muncii. Deși cadrul legal-normativ naţional stipulează prevederi de asigurare a unei plăţi egale pentru o muncă de valoare egală, se atestă unele discrepanţe de gen în salarizare. Totodată, rata de ocupare și rata de activitate a femeilor este în mod constant mai mică în raport cu cea a bărbaților, fapt ce denotă existența unor bariere majore privind integrarea femeilor pe piața muncii. Asigurarea condiţiilor pentru abilitarea politică a femeilor (prin acţiuni afirmative şi programe de instruire) şi pentru cea economică (prin programe de antreprenoriat şi de instruire), sunt priorităţi relevante pentru perioada post-2015.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD