Asigurarea accesului la învățămîntul general obligatoriu

Unde suntem?

 Boy writing on the blackboard Deși ținta privind cuprinderea în educaţia preşcolară a fost îndeplinită, calitatea educației rămîne o prioritate. Foto: UNDP/Julie Pudlowski

Deși ținta pentru 2015 privind cuprinderea în educaţia preşcolară a fost îndeplinită încă în 2011, o bună parte din copiii din sate rămân marginalizați, iar circa 30% din aceștia nu frecventează grădinițele. Este puţin probabilă reducerea esenţială a disparităţilor de acces la educaţia preşcolară între mediul urban şi cel rural şi pe grupuri de venituri.

Totodată, disparităţile pe medii de reşedinţă, privind accesul la educaţie, determină în mod semnificativ şi discrepanţele în ratele de sărăcie dintre mediile urban şi rural. Evoluțiile la capitolul învățământului obligatoriu, la fel, sunt mixte. În timp ce o serie de cercetări relevă atingerea țintei pentru 2015 a ratei brute de cuprindere în învăţământul obligatoriu, persistă o insatisfacţie generală faţă de calitatea educaţiei formale, fapt confirmat de rezultatele examenelor de bacalaureat din sesiunea anului 2013. Principalele cauze sunt asociate cu dotarea precară cu materiale și cadre didactice, problema fiind în special acută la sate, care mai curând resping decât atrag învățătorii, în special cei tineri. Perpetuarea acestei situații creează riscuri ce ameninţă înrolarea în educaţia generală obligatorie.

Alte constrângeri-cheie includ diferenţele demografice semnificative între mediul rural şi cel urban; dificultăţile de comunicare a reformelor; discrepanţele la nivelul datelor statistice; accesul redus la educaţie al copiilor cu dizabilităţi şi copiilor romi, inclusiv la educaţia preşcolară. Reieșind din aceste carențe, priorităţile principale ţin de utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi a resurselor financiare alocate sistemului educaţional, reevaluarea şi reconceptualizarea politicii de cadre în învăţământ şi ameliorarea calităţii instruirii. Guvernul abordează educaţia calitativă şi accesibilă ca pe un element indispensabil pentru combaterea sărăciei într-o manieră durabilă.

Activitatea PNUD în Moldova

Flashmob „Fără mită”. Foto: PNUD
Tinerii s-au angajat să lupte împotriva corupţiei

5 mai 2013. Aproape 50 de voluntari ai Centrului Naţional pentru Transparenţă şi Drepturile Omului și ai rețelei de educatori de la egal la egal, Y-PEERmore 

Școala din Ermoclia este încălzită pe bază de biomasă. Foto: Valeriu Corcimari
Combustibilul din biomasă aduce locuri de muncă și independență energetică Republicii Moldova

5 mai 2013. Grădiniţa din satul Ermoclia şi-a declarat independenţa. Independenţa energetică. Grădiniţa a renunţat la efortul de a plăti un preţ scump pentru gazele naturalemore 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD