Dezvoltare incluzivă

Reducerea sărăciei și a disparităților regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație și asistență medicală de calitate, servicii publice mai eficiente și accesibile, precum și crearea locurilor de muncă se numără printre prioritățile strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, și a cadrului de cooperare UE-Moldova.Mai mult

Obiectivele noastre

Activitățile PNUD sunt orientate spre a răspunde problemelor care au un impact asupra sărăciei și dezvoltării umane. Începînd cu 2012, o atenție sporită este acordată subiectelor trans-sectoriale care stau la baza celor trei aspecte de dezvoltare ale țării: global – necesitatea tranziției spre dezvoltare durabilă; regional – aspirațiile de integrare europeană; necesitatea unei modernizări profunde a țării. Mai mult

image
Dezvoltare comunitară

Oamenii din satul Obileni participă la renovarea casei de cultură din sat. Foto: PNUD /Elijah Hurwitz

Istorii de succes

Proiecte și inițiative

Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă

Unemployed people, Moldovan migrants who returned home and graduates of various educational institutions will be trained at the four SYSLAB Centres created as part of the Innovative Entrepreneurship for Sustainable Employment project. more

Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

NHDRs introduce the human development concept into national policy dialogue through various human development indicators and policy recommendations as well as through the country-led and data collection and consultation. more

Vezi toate proiectele
Publicații
Spre o Dezvoltare Echitabilă și Durabilă Pentru Toți, 2007-2011

Publicația”PNUD Moldova: Spre o dezvoltare echitabilă și durabilă pentru toți” prezintă rezultatele și realizările principale ale PNUD în Moldova în perioada 2007 – 2011, precum și prioritățile noului program de țară pentru 2013-2017.

Mai mult