Parteneri

Parteneriatele sunt în centrul tuturor activităţilor PNUD ca un factor fundamental al strategiei noastre de business și capacităţii de a livra rezultate de dezvoltare. Partenerii naționali și internaționali sunt parte integrantă a proceselor de luare a deciziilor și PNUD lucrează direct cu ei cu privire la toate aspectele ciclului de dezvoltare de programe de la conceperea programelor şi proiectelor la implementare și monitorizare și evaluare.

Instituţiile de stat

PNUD ajută Republica Moldova să atragă și să utilizeze în mod eficient ajutoarele. De fapt, PNUD lucrează cu toate instituțiile de stat, inclusiv la nivelul Parlamentului, Președintelui, sistemul judiciar și toate ministerele și agențiile Guvernului.

O serie de proiecte PNUD sunt puse în aplicare la nivel național, sub îndrumarea guvernului și în parteneriat cu autoritățile naționale competente, ca parte a obiectivelor de dezvoltare a capacității instituțiilor.

Autorităţile publice locale

Partenerii PNUD cu autoritățile publice locale (APL-urile), pentru a se asigura că toți membrii comunității, în special grupurile vulnerabile, participă la luarea deciziilor care afectează viața și comunitățile lor și astfel conectând necesităţile locale şi agenda de dezvoltare naţională.

Noi lucrăm îndeaproape cu Congresul Autorităților Locale și Academia de Administrare Publică pentru a consolida în continuare autoritățile publice locale și pentru a promova descentralizarea în Moldova.

Organizaţiile societăţii civile

Pentru PNUD, societatea civilă constituie întreaga gamă de organizații formale și informale, care sunt în afara statului, cum ar fi mișcările sociale, organizațiile de voluntari, organizațiile non-guvernamentale și organizațiile bazate pe comunitate, precum și comunitățile și cetățenii care acționează în mod individual și colectiv.

Parteneriatele PNUD cu organizațiile societății civile pun în aplicare programe și politici de advocacy. În Moldova, lucrăm îndeaproape cu organizațiile societății civile pentru a sprijini furnizarea de servicii de bază în domeniile sănătății, educației, aprovizionării cu apă și canalizare, agriculturii și antreprenoriatul social.

Partenerii internaţionali de dezvoltare

PNUD cooperează îndeaproape cu partenerii internaționali de dezvoltare, cum ar fi Uniunea Europeană, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Japonia, Olanda, Norvegia, România, Federația Rusă, Suedia, Elveția și Statele Unite ale Americii.

Noi deţinem un rol central în coordonarea partenerilor de dezvoltare, de exemplu, servind ca punct de contact pentru monitorizarea Declarației de la Paris și a Parteneriatului Busan pentru o cooperare eficientă pentru dezvoltare, și am sprijinit Cancelaria de Stat în dezvoltarea unui sistem informatic de management privind ajutoarele moderne, funcţional din 2014. Coordonatorul Rezident ONU prezidează ședințele lunare ale partenerilor internaționali de dezvoltare.

Sectorul privat

Sectorul privat poate aduce o contribuție importantă la dezvoltarea prin încurajarea inovării, oferind finanțare și promovând antreprenoriatul.

Parteneriatul cu operatorii de telefonie mobilă (Orange, Moldcell, Moldtelecom) a ajutat ONU Moldova să desfășoare consultărille post-2015 naționale într-un mod cuprinzător și inovator. Această lucrare va servi drept bază de muncă pentru îndeplinirea aspirațiilor moldovenilor, exprimate în cadrul consultărilor post-2015.