Privire Generală

Ce facem noi?

PNUD susține Republica Moldova în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și îndeplinirea agendei de integrare europeană. Principalele domenii de intervenție sunt: Dezvoltare incluzivă, Guvernare democratică și Mediu și energie. PNUD ajută Moldova în atragerea și utilizarea eficientă a ajutorului extern. În toate activitățile noastre, noi încurajăm protejarea drepturilor omului, dezvoltarea capacităților și abilitarea femeilor. Mai mult

Obiectivele noastre

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

image

PNUD Moldova/Julie Pudlowski

Istorii de succes

Proiecte și inițiative

Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă

The project aims to create and manage career centres in four most important regions of the Republic of Moldova which will train and help qualified unemployed and graduates in getting a decent job on the local market. more

Vezi toate proiectele