Privire generală

Ce facem noi?

PNUD susține Republica Moldova în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și îndeplinirea agendei de integrare europeană. Principalele domenii de intervenție sunt: Creştere incluzivă, Guvernare efectivă și Schimbarea climei, mediu și energie. PNUD ajută Moldova în atragerea și utilizarea eficientă a ajutorului extern. În toate activitățile noastre, noi încurajăm protejarea drepturilor omului, dezvoltarea capacităților și egalitatea de gen. Mai mult

Obiectivele noastre

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

image

PNUD Moldova/Julie Pudlowski

Istorii de succes

Publicații
Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova

Auditul de gen în Parlamentul Republicii Moldova şi-a propus să supună unei analize riguroase situaţia actuală din cadrul acestuia în ceea ce priveşte aspectele operaţionale şi cultura lui instituţională prin prisma egalităţii de gen; să identifice lacunele şi provocările esenţiale; să ofere recomandările de rigoare, astfel încât Parlamentul Republicii Moldova să devină un organism mai sensibil la aspectele de gen.

Mai mult