Istorii de succes

 • Acordarea de asistență pacienților cu dizabilități din Moldova în lupta pentru drepturilor lor
  4 ian. 2016

  După o ceartă cu soțul său în 2002, Maria* a fost diagnosticată greșit și internată în secția psihiatrică din spitalul local. Dânsa a contestat de câteva ori spitalizarea sa, solicitând să fie externată. Însă, fiind declarată de stat drept instabilă și necesitând un tutore, solicitările acesteia au fost refuzate în repetate rânduri. Femeia a mai fost și privată de reprezentare legală, iar căsătoria sa a fost ulterior desfăcută fără informarea sa.

 • Afacerea perfectă pentru energia curată
  8 mai 2013

  Avansarea Republicii Moldovei în furnizarea de energie din surse regenerabile a condus la creșterea numărului de afaceri de producere a combustibilului din biomasă. Fiind atractiv ca şi preţ şi nepoluant, combustibilul din biomasă reprezintă un câştig triplu: e bun pentru consumatori, oamenii de afaceri şi mediul înconjurător.

 • Afacerea viitorului, pusă pe roate la 66 de ani
  31 aug. 2016

  Republica Moldova, una din cele mai sărace ţări din Europa, trece printr-o profundă criză demografică provocată de migraţie, natalitate scăzută în contrast cu mortalitatea înaltă. În situaţia în care bâtrânii din Moldova, 16% din numărul total al populaţiei stabile, sunt cei mai săraci şi cei mai discriminaţi, inclusiv în ceea ce priveşte angajarea în câmpul muncii, un proiect al PNUD Moldova, susţinut financiar de Uniunea Europeană, vine cu soluţii practice pentru a crea oportunităţi de angajare şi dezvoltare a afacerilor atât pentru tineri, cât şi pentru persoanele de vârsta a treia.

 • Businessul local şi primăria – parteneri de dezvoltare
  11 apr. 2016

  Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă majoritatea covârșitoare, peste 97 la sută din numărul total al afacerilor din Republica Moldova.

 • Caravanele tradiționale și dezbaterile publice inspiră romii să voteze
  26 aug. 2015

  Lăsând la o parte mesele rotunde și seminarele de instruire, Uniunea Tinerilor Romi din R. Moldova au decis, în ajunul alegerilor locale generale din 14 iunie curent, să realizeze o campanie mai puțin convențională de informare privind participarea la vot în rândul populației de etnie romă. „Înarmați” cu o căruță trasă de cai, decorată în stil tradițional, și o orchestră, timp de aproape două săptămâni, tinerii romi au organizat Caravana națională „Hai la vot!”.

 • Centrele de dezvoltare a carierei ajută şomerii să-și găsească un loc de muncă
  8 mai 2013

  În această primăvară, încă două Centre de Dezvoltare a Carierei, care vor instrui şi ajuta şomerii calificaţi, emigranţii moldoveni întorşi acasă şi absolvenţii în obţinerea

 • Combustibilul din biomasă aduce locuri de muncă și independență energetică Republicii Moldova
  5 mai 2013

  Grădiniţa din satul Ermoclia şi-a declarat independenţa. Independenţa energetică. Grădiniţa a renunţat la efortul de a plăti un preţ scump pentru gazele naturale importate şi îşi încălzeşte sediul cu combustibil din biomasă locală produs din deşeurile agricole uşor accesibile cum ar fi paiele, tulpinile de porumb şi rumeguşul.

 • Comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului își recapătă încrederea
  23 feb. 2016

  Peste două decenii s-au strecurat de când diferendul transnistrean a divizat comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Și, deși acea perioadă a lăsat multe întrebări nesoluționate, apar tot mai multe indicii care demonstrează că ambele maluri își recapătă încrederea.

 • Croindu-şi drumul către o viaţă independentă
  13 ian. 2016

  Natalia Șarovarova locuiește împreună cu familia sa în Tiraspol, pe malul stâng al râului Nistru. Părinții o numesc „copila soarelui”. Tânăra are un cromozom suplimentar în construcția genetică. Când s-a născut, medicii i-au sfătuit pe părinții ei să o abandoneze.

 • Cu rezervoarele restaurate, afacerile înfloresc în zonele rurale ale Moldovei
  23 mar. 2016

  Moldova este una dintre țările cele mai dependente de agricultură din Europa, dar rezervele actuale de apă sunt deja clasificate ca fiind "insuficiente". Prognoza schimbărilor climatice prezice că apa de suprafață disponibilă va scădea cu până la 20% până în 2020, punând și mai mult în pericol sănătatea umană, ecosistemul și economia.