Spălătoria socială – model de incluziune a persoanelor în etate din comunităţile rurale

Persoanele în etate din comuna Sîngereii Noi îşi spală lucrurile. Foto: PNUD Moldova
Persoanele în etate din comuna Sîngereii Noi îşi spală lucrurile. Foto: PNUD Moldova

22 mai 2015. În comuna Sîngereii Noi sunt circa 900 persoane în etate, dintre care peste 800 sunt femei şi mai mult de 90 persoane cu dizabilități (70 femei). La fel ca majoritatea bătrânilor din Moldova, aceștia au condiţiiprecare de viaţă, ceea ce îi face extrem de vulnerabili.

Cererea pentru servicii sociale comunitare depășește capacitățile administrațiilor publice locale pentru a le oferi. Prin urmare, necesitatea de a dezvolta servicii ca o alternativă la serviciile instituționale, este mai mult decât evidentă.

Puncte de reper:

  • 150 de persoane beneficiază gratuit de serviciile de spălătorie în cadrul centrului
  • Ceilalţi doritori pot spăla hainele contra unui anumit cost, iar banii sunt utilizaţi pentru dezvoltarea în continuare a activităților Centrului, ceea ce asigură durabilitate.
  • Crearea serviciului de spălătorie şi de socializare pentru persoanele în etate este unul dintre cele 20 de proiecte susţinute financiar şi metodologic de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată.

Un grup de inițiativă format din persoane din localitatea Sîngereii Noi (Sângerei) au iniţiat un parteneriat cu autoritățile publice locale în vederea dezvoltării unui serviciu de spălătorie pentru persoanele în vârstă. Centrul este dotat cu mașini de spălat, cumpărate dintr-un grant oferit de  Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).

Pentru crearea unui astfel de serviciu, autoritățile locale au oferit spațiul necesar, iar locuitorii comunei au fost mobilizaţi șiau donat bani, mobilier, cărți pentru bibliotecă, jocuri interactive. Astfel, Centrul s-a transformat într-un mediu prietenos de socializare pentru bătrâni.

Aici sunt oferite servicii gratuite de spălare a rufelor pentru cele mai vulnerabile persoane în etate și cu dizabilităţi. Serviciul local de asistență socială a identificat potenţialii beneficiari şi a aprobat o listă de 150 de persoane care pot beneficia gratuit de serviciile de spălare a rufelor.

Ceilalţi doritori pot spăla rufele contra unui anumit cost. Serviciul este unul esențial pentru comunitate, așa cum nu există un sistem de alimentare cu apă în Sîngerei Noi. Banii adunaţi în rezultatul prestării serviciilor sunt utilizaţi pentru dezvoltarea în continuare a activităților Centrului, ceea ce asigură durabilitate.

Ana Marinovschi este o bătrână de 78 ani care nu se poate deplasa până la acest Centru. De aceea, vecinul său strânge rufele de la ea şi de la mai mulţi bătrâni pentru a le duce cu căruţa la Spălătorie. Uneori o ia şi pe doamna Ana, care este foarte fericită să poată comunica cu semenii săi. “Mie nu are cine să-mi aducă măcar apă de băut, nemaivorbind despre spălatul rufelor. Nu avem apă curentă şi spălatul este un lucru complicat. Nici nu vă imaginaţi cât de mult înseamnă pentru bătrâni neputincioşi acest serviciu”, a spus Ana Marinovschi, locuitoare a comunei Sîngereii Noi. 

Merită de menţionat că pe lângă faptul că acesta este un proiect realizat la iniţiativa comunităţii, au fost stabilite mai multe parteneriate în baza serviciului nou creat. De exemplu, grupul de inițiativă a implicat elevii pentru a ajuta persoanele în vârstă cu dificultăţi în mișcare să aducă rufele la Centrul de dimineața, în drum spre școală și să le ia înapoi după ore.

Crearea serviciului de spălătorie şi de socializare pentru persoanele în etate este unul dintre cele 20 de proiecte susţinute financiar şi metodologic de către Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD şi UN Women) cu suportul financiar al Guvernului Danemarcei.

PCDLI a susţinut abilitarea grupurilor comunitare din 20 de localități din Republica Moldova pentru ca acestea să devină parteneri de dialog ai APL. Ca urmare, 20 de proiecte integrate care au în vizor respectarea drepturilor omului și egalitatea de gen (cu contribuție PCDLI de până la 5.000 dolari) au fost implementate.

Proiectele vizează  îmbunătățirea spaţiilor pentru activităţi sportive, renovarea spaţiilor pentru alimentare în instituțiile de învățământ, îmbunătățirea accesului la prestatorii de servicii locale, crearea de centre de informare comunitare, servicii de accesibilitate pentru femei și grupurile vulnerabile privind accesul la educație, sănătate și servicii sociale, precum și incluziunea și consolidarea capacităților.

Pentru a disemina experiența pozitivă obţinută, grupul de inițiativă din Sângerei Noi a organizat un eveniment oficialde lansare al Centrului, la care au participat alte grupuri comunitare locale care doresc să inițieze servicii comunitare similare.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD