Creştere incluzivă

Republica Moldova se confruntă cu unele dintre cele mai complicate provocări în calea dezvoltării din întreaga regiune a Europei și a Asiei Centrale, cu cel mai scăzut nivel de fertilitate, un ritm sporit de îmbătrânire a populației și cele mai ridicate rate nete ale emigrării, care rezultă în epuizarea capitalului social și creșterea exodului de creiere. Moldova are cea mai scăzută rată a ocupării forței de muncă din Europa, în special pentru femei și în zonele rurale, unde diferența salarială dintre femei și bărbați este semnificativă (13,2% în 2015). Rata de ocupare a populației rome este și mai scăzută – de două ori mai mică decât cea a altor grupuri demografice.

Obiectivele noastre

Asistența PNUD pentru Republica Moldova în domeniul creșterii incluzive este structurată în jurul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 și 16. Accentul se pune pe crearea locurilor de muncă durabile, favorabile incluziunii și mediului, dezvoltarea afacerilor, prestarea transparentă și responsabilă, eficientă și incluzivă a serviciilor și accesul egal și echitabil la oportunități economice. Mai mult

Serviciile nou create creează condiții mai bune de trai

Foto: PNUD Moldova

Istorii de succes

Angajaţii Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă Căuşeni consultă migranţii reveniţi de peste hotare, aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Foto - ATOFM Căuşeni

Reveniţi pentru a munci acasă: suport mic pentru parcurs sigur

1 mai 2017. Valeriu Filimon, originar din Coșcalia, raionul Căușeni, a lucrat mult timp peste hotare. Deşi căsătorit şi cu doi copii, venea acasă doar de Mai mult 

Foto: SDC

Nașterea nu mai este un motiv de frică în Slobozia, stânga Nistrului

14 aprilie 2017. Prima fiică a Alionei și Taras Jironkiny ar fi împlinit astăzi 12 ani, dacă ar fi supraviețuit nașterea. Această pierdere s-a întâmplat la Mai mult 

Mai mult