Creştere incluzivă

Creșterea incluzivă este una dintre principalele priorități pentru Republica Moldova. Disparitățile regionale trebuie să fie corelate cu crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație, servicii de asistență medicală de calitate, servicii publice mai accesibile și eficiente, precum și ocuparea forței de muncă. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, strategiile sectoriale, angajamentele naționale aferente Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, tratatele internaționale și regionale, precum și cadrul de cooperare UE - Republica Moldova, toate acestea își asumă acestea drept elemente cheie pentru dezvoltarea țării.

Obiectivele noastre

PNUD activează în vederea extinderii în continuare a accesului la serviciile esențiale, și la obţinerea unei dezvoltări locale și regionale mai echitabile și durabile pentru îmbunătățirea mijloacelor de existență ale celor mai nevoiași și vulnerabili. Activitatea PNUD se concentrează asupra sărăciei și dezvoltării umane la nivelul celor trei tendințe cheie de dezvoltare pentru țară: • național - necesitatea modernizării profunde a Republicii Moldova; • regional - îndeplinirea aspirațiilor de integrare europeană ale țării; • mondial - necesitatea tranziției la o dezvoltare durabilă.Mai mult

Dezvoltare comunitară

Cu sprijinul PNUD, în Cotul Morii au fost construite 12 fântâni, după inundațiile din 2010. Foto: PNUD

Istorii de succes

Migranţi, dar voluntari acasă

5 decembrie 2016. Conform estimărilor oficiale, peste un sfert din forţa de muncă a R. Moldovei se află şi munceşte peste hotare. Deşi migranţii sunt sursaMai mult 

“Afacerea viitorului”, pusă pe roate la 66 de ani

31 august 2016. Republica Moldova, una din cele mai sărace țări din Europa, trece printr-o profundă criză demografică provocată de migrație, natalitate scăzută în contrast cuMai mult 

Mai mult