Egalitate de gen

Egalitatea de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor sunt în centrul activității PNUD. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă subliniază faptul că realizarea potențialului uman pe deplin nu este posibilă atâta timp cât jumătate din omenire este lăsată în urmă. Egalitatea de gen contribuie la realizarea potențialului femeilor și bărbaților, familiilor acestora și al comunităților. Realizarea egalității între femei și bărbați este o chestiune legată de drepturile omului și este necesară pentru dezvoltarea umană progresivă.

Obiectivele noastre

În Republica Moldova, PNUD lucrează pentru a susține țara în realizarea angajamentelor privind egalitatea de gen asumate în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a agendei de integrare europeană. Noi facem acest lucru prin încorporarea principiilor egalității de gen în toate activitățile pe care le implementăm pentru consolidarea capacităților și sistemelor naționale, precum și în politicile și programele din cele trei domenii prioritare de asistență pentru dezvoltare ale PNUD în Republica Moldova - creștere incluzivă, guvernare efectivă, precum și schimbare a climei, mediu și energie. Un accent deosebit este pus pe promovarea unor măsuri care oferă mai multe oportunități pentru femei de participare în procesul de luare a deciziilor, mai multe șanse de angajare și ocuparea pozițiilor de conducere în sectorul privat. Mai mult

Caravana națională „Hai la vot” a pledat pentru importanța participării femeilor la alegeri

Foto: Programul „Femeile în politică”

Istorii de succes

Foto: PNUD Moldova. Finanțat de UE, Centrul Syslab din Comrat are drept scop instruirea și asistarea șomerilor calificaţi, a migranţilor și absolvenţilor în obţinerea locurilor de muncă sau iniţierea unei afaceri.

Secretul unei cariere de succes se află la Centrul Syslab din Comrat

6 martie 2017. Fiecare al zecelea tânăr din Republica Moldova este șomer. “Așa arată statisticile oficiale. În realitate, cred că numărul lor este mult mai mare. Mai mult 

Valentina Chernenchi discută despre pensia sa cu Mihail Timofti, șeful oficiului teritorial din Leova al Parlamentului. Foto: Dinu Bubulici/PNUD Moldova

Pensionarii din Moldova cer dreptate

22 noiembrie 2016. Valentina Cernenchi se apropie de vârsta de pensionare, dar este îngrijorată de mărimea pensiei pe care o va primi. Conform înregistrărilor oficiale, ea a Mai mult 

Mai mult