Mediu și energie

Degradarea ecologică, poluarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale se numără printre prioritățile principale ale agendei de dezvoltare ale Moldovei. Costurile economice, sociale și de sănătate ale degradării mediului ambiant și a infrastructurii deteriorate sunt mari, iar creșterea economică va continua să sporească presiunile asupra mediului și resurselor naturale.

PNUD ajută Guvernul în eforturile sale de ajustare la standardele europene și îmbunătățire a conformității cu angajamentele asumate de Moldova în cadrul principalelor Acorduri Multilaterale de Mediu la care este parte. Domeniile importante de intervenție includ adaptarea la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora, energia regenerabilă și eficiența energetică, conservarea biodiversității și gestionarea substanțelor chimice. Mai mult

image
Pentru un mediu curat si durabil

Energia regenerabilă —biomasa, soarele, vîntul, geotermală și hidroelectrică — oferă beneficii semnificative pentru mediu, sănătate și economie. Foto: PNUD/Valeriu Corcimari

Istorii de succes

  • Primul concert alimentat de energie solară din Republica Moldova promovează sursele de energie alternativă. Foto: PNUD/Mihai Maciuca

    Un concert alimentat de energie solară a răsunat în Chișinău

    Concertul alimentat de energie solară, care a avut loc pe 28 aprilie 2013, este doar începutul pentru formația FurioSnails. ”În 2014 ne propunem  să organizăm unmore

Proiecte și inițiative

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)

The Energy and Biomass Project aims to contribute to a more secure, competitive and sustainable energy production in the Republic of Moldova. more

Îmbunătățirea acoperirii și gestionării eficienței sistemului de arii protejate

The Protected Area System (PAS) aims to enhance the coverage and management effectiveness of the protected area system of Moldova by piloting - within the broader framework of the National Environmental Network - the establishment of the first National Park in Moldova. more

Vezi toate proiectele
Publicații
Spre o Dezvoltare Echitabilă și Durabilă Pentru Toți, 2007-2011

Publicația”PNUD Moldova: Spre o dezvoltare echitabilă și durabilă pentru toți” prezintă rezultatele și realizările principale ale PNUD în Moldova în perioada 2007 – 2011, precum și prioritățile noului program de țară pentru 2013-2017.

Mai mult