Impact al dezvoltării

PNUD oferă asistență partenerilor săi la realizarea dezvoltării durabile și centrate pe oameni. Abordarea sa integrată face legătura dintre politici și planificare și programare, promovând gestionarea bazată pe rezultate, stabilirea de garanții de calitate, monitorizarea și evaluarea impactului, precum și asigurarea învățării egale din succese și provocări. Fiind deschis, inovator, și bazat pe dovezi, PNUD asigură durabilitatea dezvoltării, cooperarea eficientă Sud-Sud și triunghiulară, precum și o calitate mai bună a programării și a acțiunii.

Obiectivele noastre

PNUD se află în parteneriat cu donatorii „tradiționali”, precum și cu țările donatoare noi, care oferă o contribuție prin experiența lor de tranziție recentă. În același timp, PNUD își adaptează modelul său de afaceri pentru a avansa o nouă generație de soluții de dezvoltare prin angajarea rețelelor mai vaste și mai puțin formale, tratând cunoștințele ca o valoare cheie, și implicând parteneri non-tradiționali. Aliniind prioritățile la documentele strategice naționale, PNUD colaborează cu partenerii naționali pentru a face cooperarea pentru dezvoltare mai eficientă și pentru a găsi soluții care nu provin dintr-un manual sau o singură experiență, ci de la mai mulți parteneri care își unesc eforturile și generează idei noi. Promovarea dezvoltării echitabile și a incluziunii sociale este una dintre prioritățile pe care PNUD Moldova le va fi urmări în anii următori. Acest obiectiv ambițios necesită parteneriate ample cu toate părțile interesate.

Exercițiu de cartografiere a unui serviciu public

Foto: PNUD Moldova

Blog

Adevărata putere a datelor

Eradicarea sărăciei rămâne un scop pe termen lung pentru dezvoltarea globală. Aceasta reprezintă, totodată, elementul central al Agendei 2030. Deși nimeni nu se îndoiește de importanța acestui scop, persistă totuși o întrebare: cum putem măsura sărăcia și cum utilizăm în cel mai eficient mod datele cu privire la sărăcie. Mai mult 

Proiectul ”Satele fantomă”

Care este amploarea fenomenului de migrație în Republica Moldova? Care este densitatea populației și cum sunt afectate zonele rurale? Care sunt tiparele migrației, și care este dinamica lor pe parcursul anului? Cum se schimbă această situație cu fiecare lună și cum s-a schimbat în ultimii 3, 5, 7 ani? Mai mult 

Mai mult