Republica Moldova trece la e-Achiziții: transparent și informatizat


 A woman working at the computer
Sistemul de e-Achiziții face procesul de achiziții publice mai accesibil și mai transparent. Foto: PNUD Moldova /Julie Pudlowski

Agenția Achiziții Publice a Guvernului Republicii Moldova a lansat astăzi primul sistem informațional automatizat de achiziții publice, care aduce Republica Moldova mai aproape de standardele și cerințele UE în ceea ce privește managementul proceselor de achiziții publice.

Dezvoltat cu sprijinul PNUD, sistemul va facilita acum un acces mai ușor și mai transparent pentru procesele de achiziții publice și datele atât pentru utilizatorii sistemului cât și publicul larg. În plus, sistemul este informatizat, economisind 2 milioane de foi de hârtie (8 tone de hârtie) pe an (date din 2011).

Așa cum sistemul va fi înnoit continuu cu noi funcții electronice, acum este pilotat în 34 autorități publice centrale, oferind accesul la cele mai utilizate tipuri de proceduri de achiziții publice. Pentru a lansa noul sistem au fost ajustate cadrul legal și procesele de afaceri; a fost aplicată o nouă tehnologie IT; au fost elaborați noi indicatori de raportare și statistică, precum și un vocabular comun privind achizițiile publice. Autoritățile publice și întreprinderile au fost instruite cu privire la modul de a utiliza noul sistem.

Sistemul funcționează 24/24 ore, ceea ce a redus numărul de vizite ale responsabililor din partea autorităților contractante la Agenția Achiziții Publice de la 5-6 ori la doar una - pentru înregistrarea contractelor.Cu atât mai mult, pachetele de documentare sunt disponibile on-line gratuit, înlocuind taxa de 200 lei din trecut per colet.

Până în ianuarie 2013, 34 autorități contractante au fost ghidate în utilizarea sistemului în peste 320 de proceduri de achiziții publice, în timp ce 117 proceduri de licitație au fost finalizate și 192 contracte in valoare de 246 milioane de lei au fost semnate.