Schimbare a climei, mediu și energie

Republica Moldova a realizat progrese notabile în ultimii ani, îmbunătățind cadrul de guvernare a mediului. Cu toate acestea, degradarea mediului, gestionarea resurselor de apă și a deșeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale se numără printre provocările persistente de mediu.

Obiectivele noastre

PNUD oferă asistență Guvernului pentru trecerea la un mediu cu emisii reduse de carbon, dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice prin adoptarea unor ținte naționale pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, crescând nivelul de armonizare cu acquis-ul UE și respectând angajamentele asumate în cadrul principalelor Acorduri Multilaterale de Mediu la care Republica Moldova este parte.Mai mult

Pentru un mediu curat și durabil

Energia regenerabilă - biomasa, soarele, vântul, geotermală și hidroelectrică - oferă beneficii semnificative pentru mediu, sănătate și economie. Foto: PNUD/Valeriu Corcimari

Istorii de succes

Cu suportul Uniunii Europene, şcoala din Bălțata, Criuleni, a renunțat la gaz în favoarea peletelor produse de un agent economic din localitate

15 martie 2017. Întemeiată la începutul secolului XX de etnici ucraineni, ce au migrat din Ucraina de Vest și au cumpărat pământ de la un boierMai mult 

Parcul Național Orhei reprezintă o zonă de importanță națională, protejată de lege. Drept parte a parcului național – rezervația cultural-naturală “Orheiul Vechi” este în proces de a fi inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Moldova: Parcul Național Orhei – de la neglijare până la recunoaștere drept patrimoniu mondial

20 octombrie 2016. Nu cu mult timp în urmă, Republica Moldova – neavând nici munți și nici coaste maritime – era considerată a fi privată de atracțiiMai mult 

Mai mult