Schimbare a climei, mediu și energie

Republica Moldova a realizat progrese notabile în ultimii ani, îmbunătățind cadrul de guvernare a mediului. Cu toate acestea, degradarea mediului, gestionarea resurselor de apă și a deșeurilor, utilizarea durabilă a resurselor naturale se numără printre provocările persistente de mediu.

Obiectivele noastre

PNUD oferă asistență Guvernului pentru trecerea la un mediu cu emisii reduse de carbon, dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice prin adoptarea unor ținte naționale pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, crescând nivelul de armonizare cu acquis-ul UE și respectând angajamentele asumate în cadrul principalelor Acorduri Multilaterale de Mediu la care Republica Moldova este parte.Mai mult

Pentru un mediu curat și durabil

Energia regenerabilă - biomasa, soarele, vântul, geotermală și hidroelectrică - oferă beneficii semnificative pentru mediu, sănătate și economie. Foto: PNUD/Valeriu Corcimari

Istorii de succes

Parcul Național Orhei reprezintă o zonă de importanță națională, protejată de lege. Drept parte a parcului național – rezervația cultural-naturală “Orheiul Vechi” este în proces de a fi inclusă în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Moldova: Parcul Național Orhei – de la neglijare până la recunoaștere drept patrimoniu mondial

20 octombrie 2016. Nu cu mult timp în urmă, Republica Moldova – neavând nici munți și nici coaste maritime – era considerată a fi privată de atracțiiMai mult 

Vera Braşovschi şi Valentina Bodrug-Lungu

Liderismul femeilor în fortificarea rezilienței climatice în Moldova

11 aprilie 2016. În micul oraș Sîngerei, la nordul Moldovei, femeile au fost instruite pentru a iniția afaceri durabile. Scopul este  abilitarea femeilor și încurajarea acestoraMai mult 

Mai mult