Sunteţi gata de post-2015? Începem în Moldova

09 Mar 2015

Orice început e dificil: citiţi prima postare a autorului cu privire la experimentul Futurescaper Orice început e dificil: citiţi prima postare a autorului cu privire la experimentul Futurescaper

În blogurile anterioare am reflectat natura problemelor de dezvoltare care au apărut în contextul prognozelor noastre pentru Moldova.

În acest articol ne vom concentra asupra unor momente specifice: Ce instituţii ar trebuie să preia conducerea? Care sunt cele mai mari provocări instituţionale? Care sunt principalele recomandări?

Lideri, nu adepţi

Omne initium difficile est spune un proverb latin. Aceatsa este în special valabil atunci când instituţiile publice preiau controlul în adaptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Întrucât problemele care au apărut în cadrul primului experiment desfăşurat cu Futurescaper sunt destul de complexe, guvernul şi parlamentul s-au dovedit a fi principalii actori care pot aduce schimbarea.

În cele din urmă, aceasta subliniază necesitatea de comunicare şi coordonare intra-guvernamentală, care va fi esenţială pentru orice proces.

Un alt ingredient instituţional important va fi calitatea de lider: este deosebit de important ca instituţiile noastre să fie în stare să-şi asume riscuri şi să dea dovadă de voinţă politică.

Aşteptările mari de mâine

Datorită fluxului de oameni din jurul nostru, sunt puse pe picioare ierarhii instituţionale tradiţionale şi soluţii de afaceri obişnuite: totuşi, multe dintre dificultăţile interne sună prea cunoscut. Studiul nostru scoate în evidenţă opt dintre acestea.  

Putem spune de la prima vedere că acestea sunt de fapt nu o serie de dificultăţi, ci un lanţ de probleme legate între ele. Să luăm corupţia: aceasta este atât rezultatul incompetenţei instituţionale, cât şi factorul  care declanşează alte probleme. Corupţia este, de asemenea, strâns legată de nivelul scăzut de transparenţă, care nu pare a fi o virtute a multor instituţii.

Gradul înalt de corupţie este un factor important care duce la încrederea scăzută a oamenilor în instituţiile statului, calitatea joasă a legilor şi serviciilor publice, ceea ce subminează eforturile de coordonare din cadrul instituţiilor.

Ţesem o pânză încâlcită

Dacă e să analizăm aceste probleme confuze interconectate prezentate mai sus, ce ar trebuie să facem ca să mergem mai departe?

Am grupat recomandările oferite de respondenţi în şase arii tematice:

1. Funcţionari publici mai buni – nu mai mulţi

Sectorul public este cel mai mare angajator în Moldova, cu toate acestea, motivaţia în rândul angajaţilor în sectorul public este deseori scăzută, iar funcţiile publice nu sunt tocmai atractive.

Trebuie să: găsim metode pentru a favoriza gradul de flexibilitate în structura de personal, să punem în aplicare metode potrivite de evaluare a performanţei, iar criteriile de angajare trebuie să fie mai puţine la număr şi mai transparente.

2. Instituţii mai responsabile

Flexibilitatea de angajare sporită şi salariile mai mari trebuie să se completeze cu un grad mai mare de responsabilitate socială, care în prezent deseori lipseşte.

Trebuie să: punem în aplicare cadre de monitorizare şi de raportare mai bune, să elaborăm şi să implementăm mai multe politici incluzive, precum şi să promovăm responsabilitatea socială prin diferite mijloace, cum ar fi instrumentele de evaluare a părţilor interesate.

3. O mai bună conducere la nivel intern pentru sporirea eficienţei

Trebuie să: să promovăm în rândul angajaţilor necesitatea conştientizării transparenţei, o mai bună comunicare orizontală între instituţii şi un grad mai înalt de utilizare a instrumentelor TIC.

4. Sporirea transparenţei instituţiilor publice

Există un cadrul relevant, care însă nu este implementat. În 2013, 47 procente dintre toate subiectele de politici discutate de ministere nu au fost conforme cerinţelor legale cu privire la transparenţa decizională.

Trebuie să: aplicăm metoda „morcovul şi băţul” pentru a avea instituţii mai deschise şi mai transparente, precum şi cadre de monitorizare publică şi criterii clare de alocare a finanţelor publice; trebuie, de asemenea, să promovăm politici cu date deschise.

5. A ţine în frâu corupţia

În urma consultărilor s-a constatat că unul dintre cele mai mari neajunsuri ale instituţiilor publice din Moldova este corupţia. Unii dintre paşii menţionaţi mai sus ar putea dezrădăcina acest flagel.

Totuşi, trebuie, de asemenea: să limităm atribuţiile funcţionarilor publici prin eliminarea birocraţiei şi eficientizarea experienţei de acordare/beneficiere de servicii, fie că e vorba de cetăţeni sau de oameni de afaceri.

 6. Promovarea independenţei politice

Acesta este unul dintre instrumentele care ar putea contribui la eliminarea captivităţii statului.

Trebuie să: sporim gradul de transparenţă privind finanţarea partidelor politice şi să înclinăm balanţa către tehnocraţi, nu spre politicieni.

Să ne asigurăm că această listă este doar un punct de început.

Oamenii vor începe să ceară permanent calitatea serviciilor instituţiilor, fenomen care se va extinde de la un context la altul.

Totuşi, cu cât ne aventurăm mai mult în tărâmul schimbărilor la nivel de guvernare, cu atât observăm cerinţe mai mari privind transparenţa, incluziunea, responsabilitatea şi receptivitatea. Studiul nostru a relevat, de asemenea, accentul semnificativ pus pe tehnologiile noi, precum şi noi moduri de cooperare între cetăţeni şi stat.

În cele din urmă, având nişte scopuri clare, care urmează să vedem cum vor fi atinse,  se pare că experimentarea şi inovaţia sunt elemente cheie care vor pregăti instituţiile noastre pentru provocările din viitor.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD