Blog

   • Reflecţii asupra #HDR2015: Formularea unei agende pentru muncă decentă pentru Republica Moldova

    21 Ian 2016

    Raportul Dezvoltării Umane 2015, lansat în decembrie 2015, este intitulat “Muncă pentru dezvoltarea umană”. Munca este esenţială pentru dezvoltarea umană şi implică mult mai mult decât locuri de muncă care generează venituri. Aceasta implică forme neremunerate şi voluntare de muncă în folosul comunităţii. Nu toate formele de muncă sunt durabile şi contribuie la dezvoltarea umană într-un mod durabil. Pe parcursul ultimelor două decenii, Europa şi Asia Centrală (ECA) în general, şi Republica Moldova, în special, au înregistrat progrese considerabile în ceea ce priveşte dezvoltarea umană. După cum subliniază raportul global, femeile şi bărbaţii înregistrează o participare dezechilibrată la piaţa muncii la nivel mondial. La nivel global, rata de participare a femeilor pe piaţa forţei de muncă este puternic afectată de problemele economice, sociale şi culturale, precum şi distribuirea muncii la domiciliu. Femeile desfăşoară o parte semnificativă a muncii la nivel mondial, totuşi, acestea se confruntă cu o serie de dificultăţi, atât în munca remunerată, cât şi în cea neremunerată. În Republica Moldova, potrivit cercetării statistice, desfăşurate recent, timpul este utilizat în maniera prezentată în infograficul de mai jos: Una dintre componentele IDU pentru Moldova care subminează sau compromite realizările naţionale este legată de dimensiunea veniturilor. Creşterea economică din ultimii ani s-a  Read More

   • Din partea studenților, pentru elevi: noile aplicații stimulează procesul de învățare în Moldova

    17 Dec 2015

    image

    Din câte vă puteți aminti, recent am lansat primul hackathon din Moldova pentru elaborarea aplicațiilor întru susținerea studierii matematicii în școli, EduSoft. Acum că s-a finalizat concursul, dorim să împărtășim rezultatele impresionante ale acestuia. Concurenții din cadrul concursului Edusoft au elaborat niște produse care vor permite elevilor să abordeze subiectul din diferite perspective, astfel acomodând diverse stiluri de învățare. Dânșii și-au focusat eforturile pe dezvoltarea unor instrumente centrate pe persoană, care să înlesnească procesul de predare fiind un suport pentru profesori, dar nu înlocuindu-i. Concursul a durat cinci săptămâni. Șase echipe au fost preselectate și următoarele aplicații au fost nominalizate ca fiind cele mai bune: 1. Konio Softworks cu Mathyx – aplicația este menită testărilor fulger a elevilor. Ajută profesorii să verifice nivelul de înțelegere a unui anumit subiect în rândul elevilor. Aplicația mai generează rapoarte personalizate și diagrame privind performanța clasei. 2. Born to Code cu MATH– Aplicația dată explorează nivelul de reținere a cunoștințelor în rândul elevilor în trei etape diferite. A. Prezintă materialul într-un format simplu și atractiv B. Ajută elevii să aplice cunoștințele în practică prin intermediul unui șir de mini-jocuri; C. Testează cunoștințele elevilor la finele modulului prin intermediul unui chestionar. 3. Echipa Floating Point cu  Read More

   • Design thinking împreună cu tinerii din Transnistria

    14 Dec 2015

    image
    Foto: PNUD Moldova

    În zilele 8–9 decembrie, la Vadul lui Vodă s-a desfășurat un atelier de lucru destinat tinerilor, viitorilor antreprenori din regiunea transnistriei. Pentru a genera o discuție cât mai cuprinzătoare și productivă, la atelier au participat cincisprezece tineri din regiunea transnistreană și cincisprezece tineri (preponderent studenți și tineri în căutare de job-uri) din partea dreaptă a Nistrului. Astfel ideile parvenite de la tineri au fost bazate pe experiența și contextul regiunii din care vin. Scopul acestui eveniment a fost : 1. de a idenfica probleme care țin de inițierea afacerilor de către tineri în Transnistria, și 2. de a întări măsurile de încredere prin consolidarea dialogului dintre tinerii de pe cele două maluri. În cadrul celor două zile de atelier participanții au fost familiarizați cu metodologia de design-thinking, au luat parte la exerciții practice prin care au identificat problemele de inițiere a unei afaceri și elaborarea prototipelor de afaceri, iar spre final tinerii și-au prezentat ideile. Cele patru grupuri de participanți au prezentat următoarele idei: 1. Elțin. Oficii de consultanță gratuită în domeniul juridic și fiscal, orientat către antreprenorii începători și cei care vor să își dezvolte afacerea. La momentul actual în regiunea transnistreană nu sunt birouri care oferă consultață juridică și  Read More

   • EduSoft: co-crearea educației în Moldova

    08 Oct 2015

    image
    Foto: PNUD/Cristina Lupuşor

    Nu schimbarea tehnologiei și software-ului contează, ci modul în care utilizăm cele mai bune tehnologii disponibile pentru a orienta procesul de învățare spre necesitățile elevilor. Anume din aceste considerente, noi, cei de la MiLab, am experimentat cu Ministerul Educației prin intermediul unui șir de inițiative  pentru a regândi învățământul. Cea mai recentă aventură este hackathon-ul, unde vom conlucra cu cei mai buni și cei mai inteligenți din Moldova pentru a dezvolta conținuturi și instrumentele educaționale de următoarea generație. Educație + Soft = EduSoft În ultimii trei ani, Ministerul Educației a echipat peste 100 de școli cu calculatoare, însă nivelul de utilizare a software-urilor educaționale în cadrul orelor este încă foarte redus. În plus,  conform datelor Ministerului, în 2014 doar 50,74 procente din elevii liceelor au susținut examenul la matematică în cadrul bacalaureatului. Utilizarea aplicaţiilor şi software-urilor relevante pentru studierea matematicii ar putea contribui la eficientizarea procesului didactic şi la îmbunătăţirea performanţei elevilor. Iată de ce atunci când un grup de studenți IT ne-au abordat cu ideea dată, nu i-am putut refuza. Noi credem că soluțiile sunt viabile doar dacă utilizatorii participă în procesul de creare. Nu e de mirare că anume colaborarea constituie nucleul EduSoft Hackathon. Din momentul în care a  Read More

   • Moldova pe calea atingerii Obiectivelor Globale

    28 Sep 2015

    image

    Liderii mondiali tocmai au adoptat noile Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), cunoscute ca și Obiective Globale. Acestea reprezintă o viziune comună privind crearea unui parcurs durabil pentru oameni și planetă până în 2030. Acesta este principiul de bază al noii agende de dezvoltare, care poate determina lumea să acționeze pentru a pune capăt sărăciei, pentru a-și schimba viața și pentru a proteja planeta. În Moldova, accentul este pus pe reducerea sărăciei, accesul la educație și abilitarea femeilor, domenii în care persistă numeroase provocări. Situația regională, la fel ca și multe alte provocări cu care se confruntă țara, necesită noi abordări ingenioase din partea locuitorilor Moldovei și agențiilor de dezvoltare, care au scopul de a acorda ajutor țării. Eu am toată încrederea că noile Obiective ne vor călăuzi pe parcursul următoarei etape de dezvoltare – începând cu accesul atotcuprinzător la serviciile primare, ceea ce prezintă primul pas, și terminând cu viziunea asupra aspectelor de calitate, responsabilitate și justiție. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă definesc modul în care cooperăm pentru a promova demnitatea, egalitatea, justiția, prosperitatea și bunăstarea comună, în același timp, protejând mediul. Noi suntem prima generație care poate pune capăt sărăciei și ultima ce poate evita cele mai grave efecte ale schimbărilor  Read More

   • Moldova: țară mică, dar date mari?

    05 Aug 2015

    image

    Mulți nu cunosc prea multe despre Moldova. Mulți nu cunosc prea multe despre Moldova. O istorie proeminent vehiculată în știrile internaționale recent a fost scandalul cu implicarea furtului unui miliard dolari SUA din trei bănci principale ale țării. Astfel, puțini știu despre faptul că această țară mică situată între România și Ucraina, este în fruntea revoluției datelor – avansând în direcția datelor deschise mult mai repede decât vecinii săi. Deja de cinci ani Moldova a întreprins pași pentru reformarea serviciilor sale publice. Drept parte din reforma dată, guvernul și-a asumat angajamentul de a-și deschide datele și a lansat primul portal de date deschise în 2011. După patru ani, date.gov.md utilizează deja versiunea 3.0 și găzduiește peste 800 seturi de date. Moldova a realizat reforme legale, asumându-și angajamentul de a deschide datele guvernamentale în mod implicit. În acest proces s-a format o comunitate mică, dar pasionată de entuziaști în domeniul datelor deschise și pe mulți din aceștia i-am cunoscut pe parcursul vizitei recente la Chișinău. “Da, însă” Uite aici sunt întrebările pe care le-am adresat: - Au contribuit într-adevăr datele deschise la faptul ca guvernarea în Moldova să devină mai transparentă? - A devenit guvernul mai responsabil față de populație? - Utilizează  Read More

   • De la design până la acces: MiLab pornește în safari

    29 Iun 2015

    image
    Foto: PNUD/Victoria Puiu

    Deseori percepem clădirile pe care le construim drept confortabile și accesibile pentru toți. Cât de des însă ne aducem aminte de faptul că clădirile reprezintă o adevărată provocare pentru persoanele cu dizabilități? Ca parte a inițiativei cu privire la diversitate, am întreprins un efort pentru a evalua nivelul de accesibilitate al încăperilor din cadrul Oficiului Națiunilor Unite din Moldova. Am realizat trei exerciții de user safari cu implicarea persoanelor cu dezabilități fizice, vizuale și auditive. Ce reprezintă exercițiul de user safari? Exercițiul de user safari este o modalitate valoroasă de a înțelege în ce mod persoanele interacționează cu un anumit serviciu sau mediu. Nu există vreo altă metodă mai bună de a identifica punctele slabe atunci când vine vorba despre accesibilitate, decât implicarea persoanelor care fac față acestor provocări în primul rând. Empatizarea și co-crearea cu utilizatorii este la baza activității MiLab și de această dată lucrurile au fost la fel. Pentru a depăși orice jenă sau tulburare inițială, am utilizat jocul de rol pentru a sparge gheața. Fiecărui participant i s-a desemnat un rol pe care acesta urma să-l joace pe tot parcursul exercițiului de safari – adică, un colaborator, un prezentator sau participant într-o ședință a unui proiect ONU.  Read More

   • Noi, oamenii: Percepţii despre situaţia din Moldova după 2015

    08 Apr 2015

    image
    Complexitate şi energie: Atunci când biomasa înseamnă mai mult decât doar căldură

    Obiectivele de dezvoltare durabilă urmează a fi adoptate; cu toate acestea, primele semne de schimbare în modul în care lucrăm pot fi deja observate. În continuare vom enumera cinci idei desprinse din lecţiile învăţate până acum în Moldova: 1. E vorba de complexitate, stupid Dacă am avea nevoie de un imbold puternic pentru a ne aminti despre erorile noastre când am gândit şi lucrat izolat de alţii, atunci consultările post 2015 ar fi acela. Timpul, precum şi problemele de ordin orizontal cum sunt locurile de muncă, inegalitatea şi guvernarea ar fi problemele principale cu care se confruntă cetăţenii. În Moldova am putut observa clar impactul pe care guvernarea şi diferenţa dintre mediul rural şi cel urban îl are asupra dezvoltării ţării. Aceasta ne-a făcut să ne schimbăm viziunea asupra modului în care percepem progresul în implementarea ODM.   Întrucât devenim tot mai conştienţi de contextul şi conexitatea problemei, atitudinea pe care o avem faţă de fenomenele de dezvoltare devine tot mai holistică: tratamentul împotriva tuberculozei nu presupune doar administrarea pastilelor, iar asigurarea accesului la energie electrică pentru o ţară săracă în resurse nu înseamnă doar instalarea infrastructurii respective. 2. Guvern mai inteligent, nu mai mare Gradul de încredere de care se  Read More

   • Sunteţi gata de post-2015? Începem în Moldova

    09 Mar 2015

    image
    Orice început e dificil: citiţi prima postare a autorului cu privire la experimentul Futurescaper

    În blogurile anterioare am reflectat natura problemelor de dezvoltare care au apărut în contextul prognozelor noastre pentru Moldova. În acest articol ne vom concentra asupra unor momente specifice: Ce instituţii ar trebuie să preia conducerea? Care sunt cele mai mari provocări instituţionale? Care sunt principalele recomandări? Lideri, nu adepţi Omne initium difficile est spune un proverb latin. Aceatsa este în special valabil atunci când instituţiile publice preiau controlul în adaptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Întrucât problemele care au apărut în cadrul primului experiment desfăşurat cu Futurescaper sunt destul de complexe, guvernul şi parlamentul s-au dovedit a fi principalii actori care pot aduce schimbarea. În cele din urmă, aceasta subliniază necesitatea de comunicare şi coordonare intra-guvernamentală, care va fi esenţială pentru orice proces. Un alt ingredient instituţional important va fi calitatea de lider: este deosebit de important ca instituţiile noastre să fie în stare să-şi asume riscuri şi să dea dovadă de voinţă politică. Aşteptările mari de mâine Datorită fluxului de oameni din jurul nostru, sunt puse pe picioare ierarhii instituţionale tradiţionale şi soluţii de afaceri obişnuite: totuşi, multe dintre dificultăţile interne sună prea cunoscut. Studiul nostru scoate în evidenţă opt dintre acestea.   Putem spune de la prima vedere că acestea sunt  Read More

   • „Ți-am trimis un SMS”: noul slogan al unui primar din Moldova

    27 Feb 2015

    image
    Primarul comunei Larga alege căi de comunicare inedite. (Foto: PNUD Moldova)

    Larga este una dintre cele 60 comunități susținute de PNUD Moldova pentru a deveni modele de guvernare locală democratică. Aceasta înseamnă, pentru noi, să găsim căi de implicare a cetățenilor în treburile publice, ceea ce este o adevărată provocare pentru localitățile rurale din Moldova.    Am încercat să îi provocăm pe primari să crească nivelul transparenței în activitatea lor și să îmbunătățească, astfel, comunicarea cu cetățenii.      Pentru primarul din Larga, Radu Urecheanu, acesta a fost un prilej să încerce ceva nou.      Câteva dintre ideile edilului combinate cu ale PCDLI în a „deschide” instituţia primăriei către cetăţeni au fost adunate din primăria Larga.         1.     Folosirea instrumentelor de comunicare tradiționale Primarul a început prin a face disponibile în localitate mijloacele de comunicare tradiționale: panourile informative, buletinele informative și audierile publice. Dar, a înțeles foarte repede că aceste metode nu funcționează prea bine.    “Ar trebui să folosim litere mari și imagini atractive pentru ca anunțurile să fie citite”, a spus primarul, dar “oamenii care lucrează toată ziua la cîmp nu apucă să le vadă”, medita contrariat. Pentru ca mesajele să ajungă la localnici, primarul a găsit alte soluții. Site-ul comunei a fost modernizat, astfel încât ședințele consiliului local să poată fi transmise online. Curînd, numărul vizitatorilor  Read More