Programul comun de dezvoltare locală integrată

Sumarul proiectului

 people at the marketplace
PROGRAMUL PROMOVEAZĂ COMUNITĂŢI MAI PUTERNICE, ACCESUL LA SERVICII DE CALITATE ŞI PARTICIPAREA ACTIVĂ A OAMENILOR ÎN LUAREA DECIZIILOR. FOTO: PNUD

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

Scopurile proiectului:

  1. Îmbunătăţirea cadrului juridic şi de politici pentru asigurarea autonomiei administraţiei publice locale şi gestionării mai eficiente a resurselor locale;
  2. Sporirea capacităţilor autorităţilor administraţiei locale de a presta servicii publice eficiente şi accesibile, asigurând dezvoltarea durabilă şi incluziunea socială.

Rezultate preconizate

1. Elaborarea şi implementarea unui cadru politic şi juridic pentru sprijinirea autonomiei, eficienţei şi rentabilităţii autorităţilor publice locale:

  • Asigurarea descentralizării financiare şi crearea unui nou sistem de finanţe publice locale care ar permite primăriilor să aloce mai multe fonduri pentru dezvoltarea locală;
  • Elaborarea şi aprobarea strategiilor de descentralizare sectorială; clarificarea competenţelor autorităţilor publice locale şi centrale în prestarea serviciilor publice;
  • Consolidarea capacităţilor organelor centrale de coordonare (Cancelaria de Stat, Comisia Paritară, Comisia parlamentară şi alte instituţii guvernamentale) şi a autorităţilor publice locale de implementare a reformei de descentralizare;
  • Sporirea vizibilităţii reformei de descentralizare şi a oportunităţilor legate de această reformă între partenerii şi beneficiarii reformei, în special în rândul femeilor, grupurilor vulnerabile, şi a locuitorilor din zonele rurale.

2. Crearea unor modele funcţionale de administraţii locale;consolidarea capacităţilor primăriilor de a presta servicii mai bune tuturor oamenilor:

  • Consolidarea autonomiei locale şi a eficienţei administraţiei locale în 20 de comunităţi-ţintă pentru a răspunde mai bine la nevoile femeilor şi bărbaţilor, în special a celor din grupurilor vulnerabile;
  • Servicii publice mai bune şi accesibile tuturor în cele 20 de comunităţi şi 10 grupuri de comunităţi-ţintă;
  • Accesul oamenilor la dezvoltarea locală durabilă, la mai multe oportunităţi economice – în special în domeniul inovaţiilor şi agriculturii – şi la muncă decentă.

DonatoriDonatori 2013
Guvernul Danemarcei $2,662.836
Guvernul Suediei  
PNUD $500,000
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2013-2015
Domeniu de intervenție:
Dezvoltare incluzivă
Manager de program:
Mihai Roscovan, mihai.roscovan@undp.org
Parteneri:
Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, mediul academic, societatea civilă
Buletin Informativ
Buletin Informativ al Programului comun de dezvoltare locală integrată, Nr. 2

Acesta descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale Programului comun de dezvoltare locală integrată pentru lunile aprilie - mai 2014.

mai multe buletine